28 11 2018

Wyższy Urząd Górniczy                                                                

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia     

Katowice, dnia  10  grudnia 2018 r.

INFORMACJA Nr 81/2018/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (2 wypadki), zaistniałego w dniu 28 listopada 2018r. około godziny 640, w Przedsiębiorstwie Górniczym „Silesia” Sp. z o.o. KWK „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach.

Wypadek zaistniał w Pochylni zachodniej na poziomie VI (556m). W wyrobisku o wysokości około 4,2m i nachyleniu około 9o, wykonanym w obudowie typu ŁPP11/Ist./V32/4/A prowadzony był przewóz osób i transport materiałów kolejką podwieszoną z napędem własnym. Trasa kolejki, wykonana z szyn o profilu I 155, podwieszona była do łuków obudowy w osi wyrobiska. Na spągu wyrobiska, pod trasą kolejki, zgromadzone były elementy trasy pętlicy przenośnika taśmowego.

W dniu 28 listopada 2018r. na zmianie I, rozpoczynającej się od godziny 600, w Pochylni zachodniej na poziomie VI prowadzono przewóz osób, zestawem transportowym, wyposażonym w lokomotywę spalinową podwieszoną typu DLZ110F-II i pięć ław 8-osobowych (podwieszonych do belek transportowych). W trakcie jazdy Pochylnią zachodnią, najprawdopodobniej nastąpiło uderzenie pierwszej ławy (za kabiną kierowcy) o zgromadzone na spągu wyrobiska elementy trasy pętlicy przenośnika taśmowego. W wyniku uderzenia, czterech z siedmiu przewożonych tą ławą pracowników, spadło z wysokości około 0,7m na spąg wyrobiska. W wyniku upadku, dwóch pracowników – górników doznało urazu.

Według wstępnych ustaleń, prawdopodobną przyczyną wypadku zbiorowego był upadek górników z ławy na spąg wyrobiska, podczas przewozu osób zestawem transportowym, w wyniku uderzenia ławy, na której siedzieli, o elementy trasy pętlicy przenośnika taśmowego, składowane na spągu. 

W związku z zaistniałym wypadkiem dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

 1. Wstrzymał ruch zakładu górniczego Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” Sp. z o.o. KWK „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, w części dotyczącej przewozu osób zestawem transportowym, wyposażonym między innymi w: lokomotywę spalinową podwieszoną typu DLZ110F-II, pięć ław 8-osobowych - podwieszonych do belek transportowych oraz jeden wózek hamulcowy typu WHR-1/N oraz określił następujące warunki wznowienia ruchu:
 • usunąć gromadzone na drodze transportowej, na spągu, przedmioty i materiały utrudniające transport w Pochylni zachodniej na poziomie VI (556m),
 • wyposażyć zestaw transportowy w drugi wózek hamulcowy typu WHR-1/N i połączyć oba wózki hamulcowe w układ DUO, zgodnie z ustaleniami obowiązującej dokumentacji zmian nr 3 do dokumentacji technicznej, zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego w dniu 01.10.2018r.,
 • uzupełnić plombę w układzie regulacyjnym wózka hamulcowego typu WHR-1/N,
 • przy pomocy sworzni podwiesić pierwszą ławę osobową do zawiesia ławy, doprowadzić do prostoliniowości wykrzywione wsporniki dolne ławy i wymienić uszkodzone (pęknięte) dwa elementy łączące ławę z zawiesiem,
 • wyposażyć drugą ławę osobową w brakujący uchwyt dla przewożonych osób,
 • przy pomocy sworzni podwiesić do zawiesia ławy trzecią ławę osobową i doprowadzić do prostoliniowości wykrzywione wsporniki dolne ławy,
 • wyposażyć w brakujące cztery uchwyty dla przewożonych osób czwartą ławę osobową,
 • wymienić uszkodzoną deskę siedziska oraz uszkodzony element ramy konstrukcji nośnej w piątej ławie osobowej,
 • przeprowadzić przez rzeczoznawcę, kontrolę (badanie) urządzeń transportowych specjalnych wchodzących w skład zestawu transportowego – pięciu ław ośmioosobowych oraz czterech belek transportowych typu DUO-GHB H8 oraz uzyskać protokoły potwierdzające przeprowadzenie takich badań. 
 1. Nakazał:
 • ponownie przeszkolić pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego PG „Silesia” Sp. z o.o. KWK „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, zatrudnianych przy prowadzeniu przewozu osób w zakresie bezpiecznego prowadzenia tego rodzaju prac,
 • z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry