29_01_2022

W północno zachodniej części wyrobiska górniczego, podczas prowadzenia koparką załadunku materiału zgromadzonego na poziomie +410 na samochody technologiczne,  w piętrze pomiędzy poziomami +420/+410, nastąpiło odspojenie fragmentu górnej krawędzi skarpy eksploatacyjnej. Odspojone masy skalne na długości 10 m uległy przemieszczeniu o około 13 m w dół na spąg poziomu +410, powodując częściowe przysypanie prawej części nadwozia samochodu technologicznego marki Biełaz. W zdarzeniu nie odnotowano wypadków.

do góry