29 01 2018

Wyższy Urząd Górniczy

Departament

Warunków Pracy i Szkolenia 

 Katowice, dnia 1 lutego 2018 r.

INFORMACJA Nr 3/2018/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (siedem osób poszkodowanych), zaistniałego w dniu 29.01.2018 r. około godz. 0905 w zakładzie górniczym PGE GiEK S.A. Bełchatów, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów”, ul. Górników Turowa 1, 59-916 Bogatynia, któremu ulegli pracownicy podmiotu BTE Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Zielonej Górze, podczas transportu osób pojazdem marki Volkswagen Transporter po drodze wewnątrzzakładowej, w okolicy stacji napędowej przenośnika taśmowego magistrali węglowej MW 2.2, uderzył w betonowy fundament tej stacji.

Zakład górniczy PGE GiEK, Oddział KWB „Turów” prowadzi wydobycie węgla brunatnego metodą odkrywkową, ścianowo-zabierkowym systemem eksploatacji w części zachodniej i centralnej wyrobiska, z równoległym i wachlarzowym postępem robót w kierunku południowym. Pracownicy zatrudnieni w ruchu zakładu górniczego pracują w systemie zmianowym czterobrygadowym. Węgiel i nadkład urabiany jest specjalistycznymi wielostanowiskowymi maszynami urabiającymi – koparkami wielonaczyniowymi. Urobiony węgiel lub nadkład transportowany jest dalej układem przenośników.

Zdarzenie miało miejsce podczas transportu osób pojazdem marki Volkswagen Transporter, pracowników podmiotu BTE Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Zielonej Górze, wykonującej powierzone czynności w zakładzie górniczym KWB „Turów” jako podwykonawca podmiotu PU-P „Eltur-Serwis” Sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni, na podstawie zawartej umowy.

W dniu 29.01.2018 r. na zmianie I ok. godz. 905, pojazdem marki Volkswagen Transporter przystosowanym do przewozu ludzi, drogą utwardzoną z płyt betonowych biegnących wzdłuż przenośnika taśmowego MW 2.2, przewożonych było siedmiu pracowników podmiotu BTE Sp. z o.o. Sp.k., udających się do prac spawalniczych. W rejonie stacji napędowej przenośnika taśmowego MW 2.2, kierowca pojazdu dojeżdżając do zakrętu w prawo, nie zdołał utrzymać pojazdu na drodze i wypadł z łuku drogi wewnątrzzakładowej, uderzając w betonowy fundament stacji MW 2.2. W wyniku uderzenia siedmiu pracowników podmiotu BTE Sp. z o.o. Sp.k. doznało licznych obrażeń. Osoba dozoru ruchu powiadomiła zakładowe służby. Poszkodowani zostali przewiezieni karetkami pogotowia ratunkowego do szpitali w Zgorzelcu i Bogatyni. Według informacji udostępnionej przez pracodawcę, którą uzyskał z ww. placówek opieki zdrowotnej, poszkodowani doznali:

  • spawacz – monter 1: obrażenia głowy, stłuczenie klatki piersiowej (hospitalizowany w szpitalu w Bogatyni),
  • spawacz – monter 2: stłuczenie lewego uda (po opatrzeniu wypisany do domu),
  • spawacz – monter 3: złamanie kości prawej nogi (hospitalizowany w szpitalu w Zgorzelcu, w dniu 31.01.2018 r. wypisany do domu),
  • spawacz – monter 4: stłuczenia i otarcia (po opatrzeni wypisany do domu),
  • monter 1: pęknięcie kości piszczelowej lewej nogi (hospitalizowany w szpitalu w Bogatyni),
  • monter 2: lekkie stłuczenie i otarcia (po opatrzeni wypisany do domu),
  • monter 3: rozcięcie prawej nogi, (hospitalizowany w szpitalu w Bogatyni),

W związku ze zdarzeniem nie prowadzono akcji ratowniczej. Działania w zakresie udzielenia pomocy przedmedycznej zorganizowały służby kopalni.

Policja zabezpieczyła dojście do bezpośredniego wglądu pojazdu, a następnie przejęła samochód do badań technicznych i postępowania dowodowego.

Prawdopodobna przyczyna wypadku zbiorowego :

Z uwagi na przejęcie postępowania dowodowego przez Policję, ustalenia przyczyn i okoliczności zaistniałego wypadku będą prowadzone w porozumieniu z Policją.

W związku z wypadkiem zbiorowym nie zachodziła konieczność wydania na miejscu decyzji przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry