29 04 2016

Sztygar zmianowy maszyn i urządzeń dołowych podczas przechodzenia w chodniku W-269 na poziomie 1150 m, wzdłuż trasy budowanego przenośnika taśmowego typu Legmet, obok jego elementów leżących na spągu (krążniki, poprzeczki), stracił równowagę i upadł doznając urazu twarzoczaszki (wypadek lekki).

do góry