29 04 2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 21 maja 2020 r.

INFORMACJA Nr 12/2020/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 29 kwietnia 2020 r. o godzinie 1240 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk” w Ornontowicach, któremu uległ górnik kombajnista oddziału G-1, lat 38, zatrudniony w górnictwie 13 lat.

Wypadek ciężki miał miejsce w ścianie B-12 w pokładzie 401 na poziomie 1050 m. Pokład 401 zaliczony został do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, IV kategorii zagrożenia metanowego, III kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał, I stopnia zagrożenia tąpaniami i I stopnia zagrożenia wodnego. Ściana B-12 w pokładzie 401 o długości do 212 m i wysokości do 2,7 m, prowadzona była z zawałem stropu pomiędzy chodnikami B-11 i B-12. W tej ścianie zabudowano 138 sekcji obudowy zmechanizowanej, w tym 126 sekcji liniowych typu JZR-15/32-2x2685 wyposażonych w osłony ociosu węglowego oraz kombajn typu JOY 4LS20 współpracujący z przenośnikiem zgrzebłowym ścianowym typu JOY AFC. Napęd główny tego przenośnika zabudowano przy chodniku B12 w pokładzie 401. Eksploatację pokładu 401 ścianą B-12 uruchomiono 16 sierpnia 2019 r. i do 29 kwietnia 2020 r., uzyskano średni postęp około 817 m. Do miejsca planowanego zakończenia eksploatacji tą ścianą pozostało około 436 m. Podczas eksploatacji pokładu 401 ścianą B-12 okresowo występowały pogorszone warunki stropowe, przy czym od 13 marca 2020 r. po uzyskaniu postępu ok. 724 m przy chodniku B-11 stwierdzono uskok o zrzucie do 6,2 m który wraz z postępem ściany przemieszczał się w kierunku chodnika B-12 w pokładzie 401. Podczas przechodzenia frontem ściany przez strefę uskokową, pod stropnice sekcji obudowy zmechanizowanej, mocowane były prostki stalowe stanowiące stropnice obudowy tymczasowej. Jedną z tych prostek zamocowana została pod stropnicą zestawu obudowy zmechanizowanej nr 105.

W dniu 29 kwietnia 2020 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 600, sztygar zmianowy oddziału G-1 skierował do rejonu ściany B-12 w pokładzie 401 zespół 14 górników, w tym 2 kombajnistów do obsługi kombajnu ścianowego. Urabianie w ścianie B-12 rozpoczęto od Chodnika B-12 i po przesunięcia napędu głównego przenośnika urobiono ocios do skrzyżowania z Chodnikiem B-11. Po dwukrotnym przesunięciu napędu pomocniczego przenośnika ścianowego kontynuowano urabianie w kierunku Chodnika B-12.

Około godziny 1240 jeden z kombajnistów znajdował się przy organie urabiającym kombajnu na wysokości sekcji obudowy zmechanizowanej nr 106. W tym czasie organ urabiający kombajnu w sekcji obudowy zmechanizowanej nr 105 uderzył w prostkę stalową, która  przemieściła się gwałtownie w kierunku przejścia dla ludzi. Kombajnista przebywający przy sekcji obudowy zmechanizowanej nr 106 prawdopodobnie próbując uniknąć uderzenia prostką, przewrócił się i uderzył częścią potyliczną głowy o spągnicę sekcji obudowy zmechanizowanej nr 107. Zauważył to drugi kombajnista, który razem z wezwanymi pracownikami oddziału G-1 udzielili pierwszej pomocy kombajniście i przenieśli go na noszach do chodnika B-12. Górnik kombajnista przewieziony został wozem sanitarnym podwieszonej kolejki z napędem własnym spalinowym pod szyb. W czasie transportu, na podszybiu na poziomie 1050 m, pomocy poszkodowanemu udzielił przybyły na miejsce lekarz.

Po wytransportowaniu na powierzchnię, górnik zabrany został przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach - Ochojcu.

W opinii lekarskiej z dnia 29 kwietnia 2020 r. stwierdzono: „Uraz głowy”.

Przyczyną wypadku ciężkiego kombajnisty było uderzenie częścią potyliczną głowy o spągnicę sekcji obudowy zmechanizowanej nr 107 w wyniku upadku.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry