29.06.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 4.07.2012 r.

INFORMACJA Nr 44/2012/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu, związanym z zawałem stropu, zaistniałym w dniu 29 czerwca 2012 r., około godz. 350, w polu G-4/8 oddziału G-23, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach.

Zawał stropu zaistniał w parceli likwidacyjnej na skrzyżowaniu komory K-7 z pasem P-17, w polu G-4/8, oddziału G-23, na głębokości około 1150 m w rejonie Rudna Północna. Miąższość złoża wynosiła od 0,6 m do 3,0 m a upad ok. 3º na NE. Rozcinka calizny prowadzona była wyrobiskami komorowymi o szerokości około 7 m przy stropie i wysokością zgodną z określoną furtą eksploatacyjną. Zasadnicze wymiary filarów wynosiły w osiach pasów i komór 14 m x 14 m.

W polu G-4/8 wybieranie złoża rud miedzi prowadzone było systemem komorowo-filarowym z upodatnieniem złoża i dodatkową ochroną stropu R UO. Długość frontu wynosiła ok. 400 m. Złoże zaliczono do II stopnia zagrożenia tąpaniami oraz do I i II stopnia zagrożenia wodnego. Ze względu na zagrożenie tąpaniami, skały stropu zaliczono do klasy drugiej skał stropowych, a skały spągu do klasy drugiej skał spągowych. Dla potrzeb doboru obudowy skały stropu zaliczono do klasy III.

Wyrobiska oddziału w rejonie zawału zabezpieczone były obudową podstawową kotwiową o długości żerdzi 1,6 m, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m, oraz dodatkowo obudową podporową hydrauliczną. Dla robót eksploatacyjnych, prowadzonych w polu G-4/8, były opracowane: projekt techniczny oraz szczegółowy projekt eksploatacji, zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

W dniu 29.06.2012 r. na zmianie IV WSP, podczas prowadzenia robót likwidacyjnych polegających na przybieraniu filara ładowarką łyżkową, w parceli K-7/P-17 wystąpił opad skał stropowych na długości ok. 12 m i szerokości ok. 8 m na wysokość od 0,5 m w strefie przyzrobowej do 2,0 m przy filarach technologicznych wydzielonych pasami P-17 i P-16. Około godz. 350 wystąpił samoistny zawał stropu, który objął swoim zasięgiem likwidowaną parcelę, przysypując ładowarkę, w której kabinie przebywał operator. W wyniku prowadzonej akcji ratowniczej, operatora ładowarki uwolnił zastęp ratowników z JRGH w Lubinie. Akcję ratowniczą, prowadzoną początkowo przez pracowników oddziału, rozpoczęto ok. 350, a zakończono o godz. 505. Akcja prowadzona była sprawnie i zakończyła się uwolnieniem poszkodowanego, który nie doznał obrażeń.

W wyniku oględzin, przeprowadzonych w dniu 29.06.2012 r. przez Z-cę Dyrektora OUG we Wrocławiu, opad skał zakwalifikowano jako zawał stropu. W związku z zaistniałym zawałem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch oddziału G-23 w zakładzie górniczym KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej robót likwidacyjnych w polu G-4/8, do czasu:

  • przeanalizowania sytuacji geologiczno-górniczej oraz stanu zagrożenia zawałami i stosowanej profilaktyki zawałowej w polu G 4/8 oddziału G-23 przez Zespół KGHM Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem,
  • ustalenia, na podstawie dokonanej analizy, dalszego, bezpiecznego sposobu prowadzenia robót likwidacyjnych w tym polu. Wznowienie zatrzymanych w polu G-4/8 robót likwidacyjnych uzależnił od uzyskania zezwolenia Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Ponadto, nakazał, by uwalnianie uwięzionej pod zawałem ładowarki prowadzić na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego oraz zalecił zweryfikowanie doboru obudowy w polu G-4/8.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry