29 06 2018-1

Wyższy Urząd Górniczy                                                                         

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia     

 Katowice, dnia  10 lipca 2018 r.

INFORMACJA Nr 46/2018/EW 
o pożarze egzogenicznym agregatu sprężarkowego typu ASR-75GP, zaistniałym w dniu 29.06.2018 r. około godziny 716 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Borynia w Jastrzębiu-Zdroju, w przekopie G-20 poziom 838 m.

Agregat sprężarkowy typu ASR-75GP zabudowany był w przekopie G-20 na poziomie 838 m, przewietrzanym przepływowym prądem powietrza. Agregat ten wykorzystywany był do zasilania sprężonym powietrzem urządzeń zabudowanych w drążonej przez firmę Linter Miting Sp. z o.o. dowierzchni G-32 w pokładzie 359/1 łg+łd.

W miejscu zabudowy agregatu, wyrobisko wykonane zostało w obudowie chodnikowej typu ŁPCBor/12/V32 o rozstawie odrzwi 0,6 m, stabilizowanej stalowymi rozporami dwustronnego działania w ilości 12 szt. Opinkę wyrobiska stanowiła siatka zgrzewana. Wysokość wyrobiska wynosiła 3,8 m, a szerokość 6,5 m.

Niezagrożony tąpaniami pokład 359/1 łg+łd zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. Dowierzchnia G-32 przewietrzana była wentylacją odrębną tłoczącą, za pomocą lutniociągu elastycznego o średnicy 1000 mm współpracującego z dwoma wentylatorami typu SIGMA 900/1. Powietrze z dowierzchni G-32 pokład 359/1 odprowadzane było do przekopu G-20 i dalej przecinką G do szybu wydechowego VI.

Rejon prowadzonych robót górniczych zabezpieczony był urządzeniami gazometrii automatycznej, w tym między innymi czujnikiem tlenku węgla typu CCO zabudowanym w przekopie G-20, w odległości 10 m od skrzyżowania z przecinką G do szybu VI na poziomie 838 m tj. w odległości około 130 m od miejsca zabudowy agregatu sprężarkowego.

W dniu 29.06.2018 r. na zmianie A około godziny 700 górnik wchodzący w skład piętnastoosobowej załogi, zatrudnionej przy robotach związanych z drążeniem dowierzchni G-32 w pokładzie 359/1 łg+łd, załączył agregat sprężarkowy i udał się do przodka. Około godziny 716 operator kolejki podwieszonej spalinowej przewożący górników oddziału G-4b, zbliżając się do miejsca zabudowy agregatu sprężarkowego w przekopie G-20 zauważył dym w wyrobisku oraz ogień wydobywający się z wnętrza agregatu sprężarkowego. Po zatrzymaniu kolejki, operator wraz ze sztygarem zmianowym oraz innymi pracownikami oddziału G-4b przystąpili do aktywnego gaszenia pożaru. Za pomocą 7 gaśnic proszkowych, z których jedna znajdowała się na wyposażeniu sprężarki a pozostałe przyniesiono z sąsiednich wyrobisk oraz pyłu kamiennego zlikwidowali źródło ognia. Bezpośrednio po ugaszeniu pożaru o zdarzeniu powiadomiono dyspozytora ruchu zakładu. Z uwagi na krótką drogę odprowadzenia powietrza z rejonu powstania pożaru do szybu wydechowego nikt z pracowników zakładu górniczego nie znalazł się w strefie zagrożenia i nie było potrzeby ewakuacji załogi.

Maksymalne stężenie zarejestrowane przez czujnik CCO przekroczyło 200 ppm (zakres pomiarowy 0-200 ppm), a po około 10 minutach stężenia CO na czujniku monitorującym rejon spadło poniżej 26 ppm.

W związku z pożarem, nikt z zatrudnionych w rejonie pracowników nie zgłosił wypadku ani złego samopoczucia.

Wyrobisko objęte czasowym zadymieniem, po ugaszeniu pożaru zostało skontrolowane przez kopalniany zastęp ratowniczy.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony przez KRZG o pożarze w dniu 29.06.2018 r. o godzinie 814.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było zatarcie agregatu sprężarkowego spowodowane niskim poziomem oleju.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG w Rybniku wydał następujące decyzje:

1. W dniu 29.06.2018 r. wstrzymujące Ruch zakładu górniczego JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzebie" Ruch Borynia w Jastrzębiu-Zdroju w części dotyczącej eksploatacji agregatu sprężarkowego typu ASR-75 GP numer fabryczny 11001, zabudowanego w przekopie G-20. Wznowienie ruchu zakładu górniczego w przedmiotowej części uwarunkował doprowadzeniem jego stanu technicznego do zgodności z wymaganiami zawartymi w „Instrukcji obsługi agregatu sprężarkowego typu ASR-75 GP nr IO 75/ASR/11/P ” oraz dokonaniem ponownego odbioru technicznego przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego,

2.W dniu 2.07.2018 r. nakazujące Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju:

  • sprawdzenie prawidłowości stosowanych rozwiązań technicznych poprzez wykonanie badań, przez specjalistyczną jednostkę, agregatu sprężarkowego typu ASR-75GP numer fabryczny 11001, eksploatowanego w JSW S.A. KWK "Borynia-Zofiówka-Jastrzebie" Ruch Borynia w Jastrzębiu-Zdroju, w przekopie G-20, mające na celu ocenę jego stanu technicznego oraz prawidłowości eksploatacji,
  • powiadomienie Dyrektora OUG w Rybniku w terminie do dnia 6 sierpnia 2018 r. o wynikach przeprowadzonych badań.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry