29 09 2015

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

                                                                                                                                                                                                                                       Katowice, dnia 9 października 2015 r.

 

I N F O R M A C J A Nr 52/2015/EW

w sprawie wypadku poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w dniu 29 września 2015 r. około godziny 935 w LW „Bogdanka” S.A. w Bogdance, któremu uległ elektromonter oddziału elektrycznego EMW, lat 33, pracujący w górnictwie 9 lat.

Wypadek zaistniał na zrębie szybu wydobywczego 1.3, przy rozdzielni R-1/5 500 V zbudowanej ze skrzynek żeliwnych typu „S”.

W dniu 29.09.2015 r. sztygar zmianowy oddziału elektrycznego EMW, na zmianie rozpoczynającej się od godziny 630, skierował do obsługi i bieżących kontroli urządzeń
i instalacji elektrycznych górniczego wyciągu szybowego w szybie 1.3, elektromontera
i pomocnika elektromontera tego oddziału. Około godziny 900 wydał im polecenie sprawdzenia instalacji zasilającej urządzenie EPR typu ESW100F20, wykorzystywane wcześniej do wymiany lin górniczego wyciągu szybowego. W trakcie wykonywania przez elektromontera pomiaru napięcia miernikiem uniwersalnym METEX M-3610 w rozdzielnicy R-1/5 500 V, z niewyjaśnionych dotychczas przyczyn, wewnątrz miernika nastąpiło zwarcie. Spowodowało to powstanie łuku elektrycznego, w wyniku czego elektromonter doznał oparzeń drugiego stopnia palców prawej ręki i kciuka lewej ręki.

Po udzieleniu pierwszej pomocy w kopalnianym punkcie opatrunkowym poszkodowany został przewieziony do szpitala w Łęcznej. W dniu 01.10.2015 r. został wypisany ze szpitala i przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Przyczyną wypadku było oparzenie elektromontera łukiem elektrycznym, powstałym w wyniku zwarcia wewnątrz miernika uniwersalnego METEX M-3610, podczas wykonywania pomiaru napięcia.

W związku z wypadkiem:

1. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie, po oględzinach miejsca wypadku, wydał decyzję, w której wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej użytkowania (eksploatacji) rozdzielni R-1/5 500 V na zrębie szybu wydobywczego 1.3 oraz określił warunki wznowienia ruchu ww. rozdzielnicy.

2. Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wydał decyzję, w której nakazał :

  • sprawdzenie prawidłowości rozwiązań technicznych, zastosowanych w LW „Bogdanka" S.A. w Bogdance, poprzez uzyskanie opinii wyspecjalizowanej jednostki, dotyczącej określenia przyczyny uszkodzenia miernika uniwersalnego METEX M-3610, nr fabryczny EH856468, będącego na wyposażeniu elektromontera, który w dniu 29.09.2015 r. wykonywał pomiar napięcia przemiennego w rozdzielnicy R-1/5 500 V za pomocą ww. miernika,
  • przedstawić dyrektorowi Specjalistycznego Urzędu Górniczego w Katowicach wyniki ww. czynności sprawdzających, w terminie do dnia 22.10.2015 r.         

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry