29 09 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                                                                                                                                                     Katowice, dnia 7 października 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 47/2016/EW

w związku z pożarem – krótkotrwałym zapaleniem się oparów mieszaniny powietrzno-olejowej, spowodowanym awarią wału napędowego wozu odstawczego typu TH550 o numerze fabrycznym T950D416 i numerze zakładowym 351, zaistniałym w dniu 29.09.2016 r. około godziny 1621, w zakładzie górniczym KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach.

Pożar, krótkotrwałe, zapalenie się oparów mieszaniny powietrzno-olejowej, miała miejsce w chodniku W-420 w pobliżu przecinki P-13, oddziału górniczego G-7, pole XIV/3, na poziomie 910 m, w odległości około 2800 m od szybu R-I oraz 770 m od szybu R-VIII.

Pole XIV/3 przewietrzane było rejonowym prądem powietrza, wydzielonym z grupowego prądu powietrza płynącego z szybów R-I i R-II do szybu wydechowego R-VIII.

Parametry mikroklimatu w wyrobisku, w którym znajdował się wóz odstawczy nr zakładowy 351 mierzone podczas wizji: ilość powietrza przepływającego 4725 m3/min,
ts-28,80C, tw-24,60C, wilgotność 71%. W miejscu zdarzenia wyrobisko miało wysokość 4,8 m, szerokość 6,0 m i nachylenie ok. 3º.

W dniu 29.09.2016 r. na zmianie II Wielozmianowego Systemu Pracy (trwającej od godz. 1100 do godz. 1730), z polecenia sztygara zmianowego oddziału C-8, operator wozu odstawczego TH550 o numerze zakładowym 351 wykonywał odstawę urobku z oddziału górniczego G-7, w polu XIV/3, do oddziałowego punktu wysypowego, usytuowanego przy skrzyżowaniu chodników W-418 i E-2a. Po wykonaniu 8 kursów, operator jechał do punkt załadunku rudy mieszczącego się w polu XIV/3 na skrzyżowaniu przecinki P-7 z komorą K-2. W trakcie jazdy chodnikiem W-420, w pobliżu przecinki P-13, usłyszał niepokojący hałas (dudnienie) wydobywający się z okolicy skrzyni biegów maszyny. Maszyna utraciła moc i zatrzymała się. Po chwili zauważył płomienie wydobywające się ze szczelin między pokrywami silnika i konstrukcją wsporczą tych pokryw. Operator uruchomił stałą instalacje gaśniczą Ansul, powiadomił o zdarzeniu sztygara zmianowego oddziału C-8 (łącznością w systemie DOTRA), rozłączył masę maszyny i przystąpił do dogaszania płomieni gaśnicą stanowiącą wyposażenie dodatkowe wozu. Sztygar powiadomił o zdarzeniu dyspozytora kopalni, który wezwał Jednostkę Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie i dojechał na miejsce zdarzenia z dodatkowymi gaśnicami i wspólnie z operatorem zadławili źródło ognia.

O godzinie 1632 przybyły zastępy ratownicze. Ratownicy przystąpili do standardowej profilaktyki - schładzania wodą pokryw i przedziału silnika spalinowego oraz skrzyni biegów wozu. O godzinie 1807, po otrzymaniu meldunku o schłodzeniu maszyny i uzyskaniu wyników pomiarów wykazujących prawidłowy skład atmosfery kopalnianej, kierownik akcji ratowniczej zakończył akcję. W wyniku powstałego zdarzenia nikt nie doznał obrażeń, nie użyto również aparatów ucieczkowych.

W wyniku przeprowadzonych oględzin miejsca awarii wozu odstawczego TH550 stwierdzono, że podczas ruchu wozu w chodniku W-420 doszło do uszkodzenia i całkowitego rozerwania „krzyżaka” wału napędowego przy skrzyni biegów, w wyniku czego uwolniona końcówka wału spowodowała zniszczenie przewodów hydraulicznych i elektrycznych. Uszkodzenie przewodów hydraulicznych spowodowało powstanie oparów mieszaniny powietrzno-olejowej i jej zapalenie od zwarcia uszkodzonych przewodów elektrycznych wozu.

Przyczyną niebezpiecznego zdarzenia pożarowego było zapalenie się oparów mieszaniny powietrzno-olejowej spowodowane zwarciem instalacji elektrycznej w rejonie skrzyni biegów silnika spalinowego wozu, w wyniku awarii wału napędowego, którego przemieszczanie spowodowało uszkodzenie przewodów hydraulicznych i elektrycznych w tym przedziale.

Po przeprowadzeniu oględzin miejsca niebezpiecznego zdarzenia, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, poprzez wydaną decyzje:

  • wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź SA Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej eksploatacji wozu odstawczego TH550 o numerze fabrycznym T950D416 i numerze zakładowym 351 do czasu:
  • usunięcia skutków awarii,
  • doprowadzenia stanu technicznego ww. wozu do zgodności z obowiązującą dokumentacją techniczno-ruchową producenta,
  • dokonania komisyjnego odbioru technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • uzyskaniu wymaganego zezwolenia na oddanie maszyny do ruchu, wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego O/ZG „Rudna”.

Ponadto nakazał:

  • ustalić bezpieczny sposób przetransportowania wozu odstawczego TH550 o numerze fabrycznym T950D416, numerze zakładowym 351, z chodnika W-420 przy przecince P-13, do wyznaczonego miejsca umożliwiającego przeprowadzenie oceny stanu technicznego maszyny oraz usunięcia powstałych uszkodzeń.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry