29 10 2015

  Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                         

Katowice, dnia 9 listopada 2015 r.

INFORMACJA Nr  61/2015/EW

o wypadku zbiorowym (dwa wypadki „lekkie”), spowodowanym odprężeniem wywołanym samoistnym wstrząsem górotworu o energii 2,7 x 107 J, w dniu 29 października 2015 r. o godzinie 326, w polu XIII/4 oddziału G-2 w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie

W polu eksploatacyjnym XIII/4 w oddziale wydobywczym G-2, w rejonie LG na głębokości ok. 750 m ppt, roboty rozcinkowe prowadzono systemem eksploatacji komorowo-filarowym z ugięciem stropu J‑UG, wyrobiskami o szerokości pod stropem ok. 7 m (maksymalnie 9 m) i wysokości do 3,5 m, wycinając filary technologiczne o wymiarach 7 m x 15 m - usytuowane dłuższą krawędzią prostopadle do linii frontu eksploatacyjnego. Otwarcie przestrzeni roboczej wynosiło od 3 do maksymalnie 8 rzędów filarów.

Złoże rudy miedzi stanowiły piaskowce, łupki i dolomity o średniej miąższości ok 3 m. Złoże zaliczono do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami i pierwszego stopnia zagrożenia wodnego. Skały stropu zakwalifikowane zostały do klasy drugiej skał stropowych, skały spągu zakwalifikowano do klasy drugiej skał spągowych.

Roboty górnicze prowadzone były na podstawie Projektu Technicznego Eksploatacji pola XIII/4.

Stropy wyrobisk eksploatacyjnych zabezpieczane były obudową kotwiową wklejaną o długości żerdzi 1,8 m, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m. Dodatkowo w miejscach wskazanych przez Kierownika Działu Robót Górniczych (KDRG) obudowę wzmacniano stojakami hydraulicznymi ze stropnicą i stosami podporowymi-kasztami oraz poprzez zagęszczania siatki kotwienia.

W dniu 29 października 2015 r. na zmianie IV wielozmianowego systemu pracy (WSP) o godzinie 326 w polu XIII/4 wystąpił samoistny wstrząs górotworu o energii 2,1 x 107 J, którego epicentrum zlokalizowano w caliźnie przed frontem rozcinki na wysokości komory K-79 i projektowanego pasa P-21. W momencie wstrząsu w rejonie pola XIII/4 zatrudnionych było 9 pracowników. W wyniku dynamicznego oddziaływania skutków wstrząsu dwóch pracowników uległo wypadkom lekkim. Obaj poszkodowani znajdowali się zachodnim skrzydle frontu w komorze K-69 w pobliżu pasa P-19. Obaj poszkodowani zostali przewróceni podmuchem na spąg i uderzeni drobnym rumoszem skalnym.  Sami wycofali się z miejsca wypadku do miejsca zbornego – komórki górniczej, gdzie przodowemu opatrzono rany. Poszkodowanych po wyjeździe na powierzchnię zawieziono do Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie. Wg opinii lekarskiej doznali:

  • górnik strzałowy, przodowy pola: rany głowy i przedramienia prawego;
  • operator wiertnicy SWW: powierzchowne otarcia naskórka na głowie, przedramieniu lewym, ramieniu prawym.

Poszkodowani, po przebadaniu i zaopatrzeniu w ambulatorium chirurgicznym zostali zwolnieni do domów.

W czasie przeprowadzonych oględzin rejonu zdarzenia stwierdzono następujące skutki w wyrobiskach:

  • urobienie ociosów od komory K-70 do komory K-80 od czoła przodka do pasa p-18,
  • urobienie ociosów w komorze K-69 od czoła przodka do pasa p-19,
  • wypiętrzenie spągu w komorze K-69 i komorze K-76,
  • wypiętrzenie spągu w pasie 17 pomiędzy komorą K-74 a komorą K-76.

Na podstawie oceny skutków wstrząsu w wyrobiskach zjawisko zakwalifikowano jako odprężenie.

W miejscach wypadków komora K-69 miała szerokość ok. 6,5 m i wysokość ok. 2,7 m.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG we Wrocławiu wydał decyzję w której wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Lubin” w Lubinie, w części dotyczącej prowadzenia postępu przodków w polu XIII/4 oddziału G-2  pomiędzy komorą K-81 a starymi zrobami pola XIII/2 do czasu:

  • usunięcia skutków wstrząsu na zasadach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, w tym uwolnienia obsypanego rumoszem skalnym samojezdnego wozu wiercącego nr zakładowy 156 w komorze K-69 pomiędzy pasem 19 a 20,
  • przeanalizowania przez Kopalniany Zespół ds. Tąpań i Zawałów zasad i rygorów prowadzenia eksploatacji w zaistniałych warunkach górniczo-geologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad aktywnej profilaktyki tąpaniowej,
  • ustalenia dalszego sposobu prowadzenia eksploatacji w polu XIII/4 oddziału G-2, z uwzględnieniem wyników dokonanych analiz.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry