2.02.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 5.02.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 10/2009/EW

w sprawie wypadku – uszkodzenia gałki ocznej - zaistniałego w dniu 2.02.2009 r., ok. godz. 1300 w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A., na koparce wielonaczyniowej SchRs 1200/IV, w wyrobisku odkrywki Jóźwin IIB, któremu uległ ślusarz oddziału mechanicznego JM-1, lat 38, pracujący w górnictwie 18 lat.

Wypadek zaistniał na koparce wielonaczyniowej SchRs 1200/IV, na stanowisku remontowym ślusarzy, znajdującym się przy taśmie nr 3.

W dniu 02.02.2009 r. na zmianie I trwającej od godz. 600 do 1400 ślusarz wraz z przodowym mechaników, prowadzili standardową pracę polegającą na bieżącej kontroli, smarowaniu i remontowaniu urządzeń koparki. Pod koniec I zmiany, ok. godziny 1300, ślusarz postanowił naprawiać zestawy krążników nośnych (metalowych) przenośników koparki SchRs 1200/4. W związku z tym przeszedł około 15 metrów z pomieszczenia ślusarzy do stanowiska ślusarskiego przy taśmie nr 3. Naprawa polegała na rozpinaniu zestawów krążnikowych i kompletowaniu sprawnych krążników w gotowe zestawy. W tym celu ślusarz uderzał młotkiem w sworznie łączące zestawy. Podczas jednego z uderzeń poczuł ból powieki prawego oka, z którego pojawiło się krwawienie. Przerwał pracę i udał się do pomieszczenia socjalnego, gdzie przemył twarz wodą. Krwawienie ustało. Pracownik powrócił do przerwanych czynności. Posprzątał stanowisko pracy i wraz z pierwszą zmianą roboczą odjechał osinobusem do łaźni kopalnianej. Podczas jazdy osinobusem nie odczuwał bólu. Następnie udał się do domu.
Około 2100, w dniu 2 lutego 2009 r., poszkodowany powiadomił telefonicznie przodowego mechaników, że przebywa w Szpitalu Wojewódzkim w Koninie z uwagi na zły stan oka.
W dniu następnym poszkodowany został przewieziony do kliniki okulistycznej w Poznaniu.
Z informacji uzyskanych ze Szpitala Wojewódzkiego w Koninie wynika, że u poszkodowanego nastąpiło przebicie gałki ocznej prawego oka odpryskiem metalowym.

Przyczyną wypadku było uderzenie poszkodowanego w gałkę oczną prawego oka odpryskiem metalowym podczas uderzania młotkiem w sworzeń zestawu krążników.

Do wypadku najprawdopodobniej przyczyniło się niestosowanie okularów ochronnych przez poszkodowanego. Na tym etapie badania przyczyn i okoliczności wypadku nie udało się jednak ustalić, czy poszkodowany używał okularów ochronnych.

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu został powiadomiony o wypadku w dniu 3 lutego 2009 r. o godz. 1136.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu nakazał:

  1. Wstrzymać prace polegające na wybijaniu sworzni krążników nośnych (metalowych) przenośników koparki SchRs 1200/4 do czasu sprawdzenie prawidłowości stosowanej technologii oraz odpowiednich narzędzi przy wykonywaniu tych prac.
  2. Z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników i osoby dozoru ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry