2.02.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 5.02.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 7/2010/EW

w sprawie wyłączenia zasilania rozdzielni 6 kV R2 zasilającej w energię elektryczną m.in. urządzenia stacji wentylatorów głównych przy szybie IV oraz zatrzymania ruchu wentylatora głównego nr 1, typu WPG 280/1.4 w stacji wentylatorów przy szybie III, zaistniałego w dniu 2 lutego 2010 r. o godzinie 918 w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek” Ruch Śląsk w Rudzie Śląskiej.

W zakładzie górniczym Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek” Ruch Śląsk w Rudzie Śląskiej, przewietrzanie wyrobisk zrealizowano prądami powietrza wytwarzanymi przez wentylatory główne zabudowane w stacjach wentylatorów głównych przy szybie III i IV.

Stację wentylatorów głównych przy szybie IV wyposażono w trzy wentylatory typu WPG 280/1.4, z których jeden był czynny, a dwa stanowiły rezerwę. Stację wentylatorów przy szybie III wyposażono w dwa wentylatory główne typu WPG 280/1.4; czynny i rezerwowy. Urządzenia stacji wentylatorów przy szybie IV zasilano w energię elektryczną z rozdzielni 6 kV R2, natomiast urządzenia stacji wentylatorów przy szybie III zasilano w energię elektryczną z rozdzielni 6 kV R1.

W dniu 2 lutego 2010 r. w polu rozdzielczym nr 3 (odpływ do transformatora nr II 6/0,5 kV 400 kVA typu TAC 400/6,3) rozdzielni 6 kV R2 wystąpiło zwarcie doziemne i międzyfazowe. Na skutek zwarcia nastąpiło wyłączenie zasilania rozdzielni 6 kV R2 i zatrzymanie, od godz. 918 do godz. 1027, ruchu wentylatora głównego nr 1, typu WPG 280/1.4, w stacji przy szybie IV. Powstałe w związku ze zwarciem zakłócenia w wewnętrznej sieci zasilającej „przysiad napięcia” spowodowały m.in. zadziałanie zabezpieczeń podnapięciowych i skutkowały zatrzymaniem od godz. 918 do godz. 939 ruchu wentylatora głównego nr 1, w stacji wentylatorów przy szybie III. Zwarcie skutkowało uszkodzeniem odłączników systemowych w polu nr 3 rozdzielni 6 kV R2, przez co ponowne załączenie zasilania tej rozdzielni oraz uruchomienie wentylatora głównego w stacji przy szybie IV było możliwe dopiero po zdemontowaniu oszynowania na odcinku pomiędzy odłącznikami systemowymi, a szynami zbiorczymi systemu I i II. W wyniku przerwy w ruchu wentylatorów głównych wystąpił wzrost stężenia metanu do 10,0 %, w chodniku badawczym 7 pokład 409, poz.1050 m, w podsieci wentylacyjnej stacji wentylatorów przy szybie III . W czasie zaistnienia zwarcia nie prowadzono jazdy ludzi górniczymi wyciągami szybowymi.

W związku z zatrzymaniem ruchu wentylatorów głównych, o godzinie 932, przystąpiono do wyprowadzenia 311 pracowników z zagrożonych rejonów . Wyprowadzenie załogi odbyło się bez użycia sprzętu ochronnego układu oddechowego. O godzinie 1135, po uruchomieniu wentylatorów w stacji przy szybie IV, zakończono akcję ratowniczą i kierownik akcji – Główny Inżynier Górniczy zezwolił na powrót załogi na stanowiska pracy. W związku z zaistniałym zdarzeniem nie zgłoszono zaistnienia wypadku.

Przyczynę i okoliczności zaistnienia zwarcia doziemnego i międzyfazowego w polu rozdzielczym nr 3 rozdzielni 6 kV R2 bada Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach wydał decyzję, w której nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej pola rozdzielczego nr 3 rozdzielni 6 kV R2.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry