2.06.2011.2

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 7.06.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 30/2011/EW

w sprawie wypadku, zaistniałego w dniu 2.06.2011 r. o godzinie 930 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek” Ruch Halemba w Rudzie Śląskiej, któremu uległ górnik firmy PRG Bytom Sp. z o.o. w Chorzowie, lat 49, pracujący w górnictwie 26 lat.

Wypadek zaistniał w drążonym przekopie nr 3 do pokładu 502 na poziomie 1030 m. Przekop nr 3 o nachyleniu 6º, zaliczony do klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego, objęty został granicami pola IV kategorii zagrożenia metanowego.

Przekop nr 3 był drążony z dowierzchni badawczej 1 w pokładzie 504 przy pomocy materiału wybuchowego, z wykorzystaniem ładowarki typu ŁBS – 1200. Wyrobisko wykonane było w obudowie ŁP11/V32/4/A z rozstawem odrzwi 0,5 m, stabilizowanych rozporami dwustronnego działania. Opięcie stropu i ociosów wyrobiska stanowiły okładziny żelbetowe. Przekop nr 3 przewietrzany był wentylacją lutniową tłoczącą z zastosowaniem wentylatora lutniowego typu WLE–1003B i lutniociągu z lutni elastycznych o średnicy 800 mm. Do dnia 2.06.2011 r. wykonano około 11,0 m wyrobiska.

W dniu 2.06.2011 r. na zmianie „A” rozpoczynającej się o godzinie 630, nadsztygar górniczy skierował 5 osobowy zespół górników do przodka przekopu nr 3, gdzie na zmianie nocnej wykonano roboty strzałowe. W wyniku tych robót strop odsłonięty został na głębokość 2,0 m, zamiast maksymalnie 0,8 m, jak przewidywał projekt techniczny. Zadaniem zespołu było wykonanie obudowy tymczasowej oraz ostatecznej i wybranie urobku z przodka.

Około godziny 930, podczas zabudowy łuku stropnicowego, górnik przebywający w przodku, został uderzony w głowę jednym z dwóch elementów stanowiących stropnicę, która zsunęła się z podciągu szynowego. Wskutek uderzenia górnik doznał złamania kości jarzmowo – oczodołowej po stronie prawej.

Przyczyną wypadku było uderzenie górnika w głowę, jednym z dwóch elementów stropnicy, która zsunęła się z podciągu szynowego.
W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej drążenia przekopu nr 3 do pokładu 502 na poziomie 1030 m, do czasu zabezpieczenia nadmiernie odsłoniętego stropu w przodku wyrobiska.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry