2 07 2016

Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                  

Katowice, dnia 7 lipca 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 31/2016/EW

w sprawie awarii linii kablowych 6 kV zasilających rozdzielnię 6 kV RSW przy szybie IV, zaistniałej w dniu 2 lipca 2016r. około godziny 2337 w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o. o. w Katowicach, Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego ROW Ruch Marcel w Radlinie.

 Rozdzielnia 6 kV RSW przy szybie IV, zasilająca stację wentylatorów głównych przy szybie IV, zasilana jest liniami kablowymi relacji:

  • pole nr 25 rozdzielni 6 kV RG-3 – pole nr 3 rozdzielni 6 kV RSW: kabel typu YAKY 3x240 mm2 o długości 2100 m,
  • pole nr 3 rozdzielni 6 kV RG-4 – pole nr 5 rozdzielni 6 kV RSW: kable typu YAKYFty 3x240 mm2 o długości 1050 m i typu YAKY 3x240 mm2 o długości 750 m,

powyższe kable ułożono w ziemi, a na odcinku około 300 m podwieszono na słupach żelbetowych za pomocą uchwytów i linki nośnej o średnicy 13 mm,

  • pole nr 1 rozdzielni 6 kV RG-3 – pole nr 9 rozdzielni 6 kV RSW – kabel typu YAKY 3x240 mm2 o długości 1650 m, ułożony w ziemi.

Dodatkowo istnieje możliwość zasiania rozdzielni 6 kV RSW linią kablową ułożoną w ziemi typu YAKYy 3x240 mm2 o długości 70 m, relacji: pole nr 6 rozdzielni 6 kV szyb IV „Stara” – pole nr 2 rozdzielni 6 kV RSW przy szybie IV.

W dniu 2 lipca 2016 r. około godziny 2337, w trakcie złych warunków atmosferycznych (silny wiatr, opady deszczu i wyładowania atmosferyczne), doszło do zerwania linki nośnej w rejonie słupa nr 2, złamania słupa nr 3 na wysokości około 2,5 m ponad terenem oraz opadnięcia dwóch kabli prowadzonych na słupach.

Zdarzenie nie spowodowało przerwy w pracy stacji wentylatorów głównych przy szybie IV, ponieważ w czasie awarii rozdzielnia 6 kV RSW przy szybie IV zasilana była linią kablową relacji: pole nr 1 rozdzielni 6 kV RG-3 – pole nr 9 rozdzielni 6 kV RSW.

Po zaistnieniu awarii opadnięte linie kablowe zostały odłączone spod napięcia i podparte na tymczasowych podporach drewnianych.

Przyczyną awarii było zerwanie linki nośnej oraz złamanie słupa żelbetowego nr 3 podczas złych warunków atmosferycznych (silny wiatr, opady deszczu i wyładowania atmosferyczne).

 Dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego wydał decyzje, w których zakazał użytkowania linii kablowych 6 kV relacji: z pola nr 3 rozdzielni 6 kV RG4 oraz z pola nr 25 rozdzielni 6 kV RG3 odpowiednio do pól nr 5 i 3 w rozdzielni 6 kV RSW przy szybie IV oraz nakazał podjąć niezwłocznie działania zabezpieczające miejsce awarii. Ponadto nakazał wykonanie naprawy uszkodzonych słupów i linii kablowych oraz dokonanie oceny stanu technicznego wszystkich pozostałych słupów przedmiotowych linii.

 Informację opracowano na podstawie danych z SUG.

 

do góry