2.08.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 17.08.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 50/2010/EW

w sprawie wypadku, bez kwalifikacji stopnia ciężkości, porażenia prądem elektrycznym zaistniałego w dniu 2.08.2010 r. ok. godz. 930, w zakładzie górniczym „Kopalnia Gazu Ziemnego Jodłówka”, należącym do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku, któremu uległ spawacz, lat 27, staż pracy 6 lat, pracownik podmiotu Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy METALNAFT Spółka z o.o. w Krośnie.

Wypadek zaistniał, na wykonanej z płyt betonowych, tymczasowej drodze dojazdowej do odwiertu Jodłówka 10, należącego do Kopalni Gazu Ziemnego Jodłówka. Zgodnie z Decyzją Dyrektora OUG, znak: KRO/0235/0100/09/2/Wrz, z dnia 23.12.2009 r., na Kopalni Gazu Ziemnego Jodłówka wykonywane były roboty budowlane związane z montażem indywidualnych żurawi pompowych typ 7CK-12 w ramach pozwolenia na budowę pn.: „Montaż indywidualnych żurawi pompowych typu 7CK-12 na odwiertach Jodłówka-5, Jodłówka-6 i Jodłówka 10”. Nad drogą tymczasową przebiegała elektryczna linia napowietrzna o napięciu 15 kV zasilająca słupową staję transformatorową 15/04kV Ośrodka Zbioru Gazu Jodłówka. W miejscu skrzyżowania wysokość zawieszenia przewodów nad drogą wynosiła 7,46 -7,48 m. Odległość odwiertu Jodłówka 10 od drogi asfaltowej wynosiła 65 m.

W dniu 30.07.2010 r kierownik Warsztatu Równe - osoba dozoru ruchu, pracownik podmiotu firmy METALNAFT Spółka z o.o. w Krośnie, wykonującego roboty budowlane w zakładzie górniczym, w rozmowie z podległym mu brygadzistą poinformował go o zaplanowanym zakresie prac przy odwiercie Jodłówka 10 na dzień 2.08.2010 r. Zakres prac miał obejmować przetransportowanie zbrojenia stalowego pod fundament indywidualnego żurawia pompowego złożonego przy drodze asfaltowej w pobliżu ogrodzenia Ośrodka Zbioru Gazu Jodłówka, do szalunku fundamentu umiejscowionego przy odwiercie Jodłówka 10 i zalanie go betonem. Transport i ułożenie zbrojenia zostało telefoniczne uzgodnione z operatorem dźwigu należącego do firmy Usługi Transportowo-Sprzętowe Adam Kubaszek Munina 155e na dzień 2.08.2010 r.

W dniu 2.08.2010 r dwie grupy pracowników firmy METALNAFT, około godz. 630, wyruszyły z siedziby firmy i udały się na budowy. Jedna grupa pracowników udała się na budowę Ośrodka Zbioru Gazu Morawsko, należącego do Kopalni Gazu Ziemnego Jarosław, wraz z kierownikiem warsztatu, który po uzgodnieniach z Kierownikiem Kopalni Gazu Ziemnego Jarosław miał przybyć na Kopalnię Gazu Ziemnego Jodłówka celem bezpośredniego nadzorowania przewidzianych do wykonania prac. Druga grupa pięciu pracowników udała się, samochodem marki Ford Transit kierowanym przez brygadzistę, na Kopalnię Gazu Ziemnego Jodłówka. Grupa ta po przyjeździe na miejsce około godziny 900, nie zgłaszając kierownikowi Kopalni Gazu Ziemnego Jodłówka swojego przybycia, oczekiwała w pobliżu miejsca składowania zbrojenia stalowego fundamentu. Po około dwudziestu minutach na miejsce oczekiwania przyjechał żuraw samojezdny (dźwig) typ ADK 70-0NS na nadwoziu samochodu IFA. Po zatrzymaniu dźwigu na drodze asfaltowej, w pobliżu konstrukcji stalowej zbrojenia fundamentu, operator dźwigu zapytał stojących obok brygadzisty i spawacza - co jest do roboty? Został poinformowany, że ma przełożyć konstrukcję stalową po tymczasowej drodze do szalunku przygotowanego przy odwiercie Jodłówka 10. Po tej informacji operator dźwigu podjechał do konstrukcji, rozstawił podpory dźwigu, zdjął zawiesia linowe i wspólnie z brygadzistą i spawaczem zamocowali konstrukcję stalową do haka dźwigu. Po przełożeniu konstrukcji na początek drogi z płyt betonowych, złożeniu podpór przygotowano dźwig do transportu na biegu terenowym. Operator dźwigu przesiadł się na fotel kierowcy i cofając rozpoczął przewożenie podwieszonej konstrukcji w kierunku odwiertu Jodłówka 10. Ponieważ na początku drogi transportu znajdowała się wystająca z ziemi rura odpowietrzająca osłonę przepustu gazociągu pod drogą asfaltową, przeszkadzająca w transporcie, brygadzista wraz ze spawaczem skręcili konstrukcję zbrojenia pomagając w jej ominięciu. Po ominięciu rury brygadzista odszedł na drogę asfaltową, celem kierowania ruchem poruszających się po niej pojazdów, a spawacz pozostał przy konstrukcji przytrzymując ją lewą ręką i idąc obok stabilizował jej położenie. Po przejechaniu około 8 m, przytrzymujący transportowaną konstrukcję stalową, spawacz upadł na ziemię, co zauważył operator kierujący dźwigiem. Operator zatrzymał dźwig, wysiadł z kabiny i udał się do leżącego na ziemi spawacza. W tym samym czasie podbiegł do niego brygadzista. Po chwili poszkodowany ocknął się i poinformował, że został porażony prądem elektrycznym. Podniósł się z ziemi i brygadzista zaprowadził go do samochodu skąd telefoniczne powiadomił kierownika warsztatu o zaistniałym wypadku oraz wezwał pogotowie ratunkowe. Następnie wykorzystując apteczkę pierwszej pomocy obandażował ranne stopy poszkodowanego i wyjechał z nim naprzeciwko wezwanej karetce pogotowia ratunkowego. Po przekazaniu poszkodowanego do karetki, około godziny 1000, poszkodowany zastał przewieziony do Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, gdzie został poddany leczeniu na Oddziale Chirurgicznym.

Wypadek zgłoszono do OUG w Krośnie w dniu 2.08.2010 r. o godz. 1115.

W toku postępowania ustalono, że poszkodowany doznał oparzeń palców: dłoni lewej, stopy lewej i prawej oraz poparzeń przedramienia lewego, ramienia prawego i lewego oraz lewego podudzia. Na obecnym etapie lekarz nie potrafi ocenić stopnia ciężkości wypadku.

Przyczyną wypadku porażenia prądem elektrycznym spawacza, stabilizującego konstrukcję zbrojenia, było zahaczenie wysięgnikiem dźwigu o napowietrzną linię wysokiego napięcia 15 kV, podczas wykonywania transportu zbrojenia fundamentu pod indywidualny żuraw pompowy odwiertu Jodłówka 10.

W związku zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Krośnie wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej prac transportowych konstrukcji zbrojeniowej fundamentu dla indywidualnego żurawia pompowego typu 7CK-12 do odwiertu Jodłówka 10 pod linią napowietrzną 15 kV, do czasu szczegółowego opracowania bezpiecznych warunków prowadzenia tych prac i ich koordynacji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krośnie.

do góry