2.11.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 5.11.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 83/2009/EW

w sprawie wypadku urazu oka, zaistniałego w dniu 2.11.2009 r., około godziny 1030 w PKW S.A. ZG Sobieski w Jaworznie, któremu uległ sztygar oddziałowy oddziału robót przygotowawczych GRP-2, lat 50, pracujący w górnictwie 23 lata.

Wypadek zaistniał w diagonali XIII, przy skrzyżowaniu z chodnikiem IV odstawczym, w pokładzie 209, na poziomie 500 m. Pokład 209, o miąższości do 5,2 m i nachyleniu do 80, zaliczony został do II stopnia zagrożenia wodnego oraz klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Diagonala XIII, wykonana w obudowie typu ŁPP10/V32/AI°, przewietrzana była opływowym prądem powietrza w ilości 500 m3/min. W wyrobisku zabudowana była trasa kolejki podwieszonej typu KSP-I155.

W dniu 2 marca 2009 r. na zmianie „A”, trwającej od godziny 630 do godziny 1430, około godziny 1030 w diagonali XIII trzech pracowników wykonywało prace związane z demontażem szyn kolejki podwieszonej KSP-I155. Roboty dozorował sztygar oddziałowy oddziału GRP-2 który w trakcie tych czynności nie stosował środków ochrony oczu. W czasie wybijania kilofem śruby łączącej szyny kolejki, prawdopodobnie nastąpiło odspojenie odłamka stali, który uderzył w prawe oko sztygara oddziałowego. Pierwszej pomocy udzielił poszkodowanemu sztygar zmianowy. Po przewiezieniu do szpitala i wykonaniu dodatkowych szczegółowych badań, stwierdzono u poszkodowanego ranę perforującą rogówki oka prawego.

Przyczyną wypadku, według wstępnych ustaleń, było uderzenie sztygara oddziałowego w prawe oko odłamkiem metalu, powstałym prawdopodobnie w wyniku wybijania kilofem śruby łączącej szyny jezdne kolejki podwieszonej KSP-I155.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach zalecił:

• ponownie przeszkolić wszystkich pracowników w zakresie stosowania środków ochrony oczu oraz właściwego ich doboru w zależności od wykonywanej pracy,
• z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku, zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry