30 12 2020

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                        Katowice, dnia 20 stycznia 2021 r.

INFORMACJA Nr 60/2020/EW

o pożarze egzogenicznym, zaistniałym w dniu 30 grudnia 2020 r. około godziny 424 w Jastrzębskie Spółce Węglowej S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach.

Pożar zaistniał w pochylni W-2a, w odległości około 412 m na wschód od skrzyżowania z pochylnią W-1 w pokładzie 362/1.

Nieskłonny do tąpań pokład 362/1 zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. W pochylni W-2a w pokładzie 362/1 o długości 796 m wykonanej w obudowie typu ŁP12/V32/4/A, zabudowane były dwa przenośniki taśmowe typu: PPT-1200 oraz Gwarek-1200. Przenośniki te wchodziły w skład układu transportu urobku między innymi ze ściany W-2 w pokładzie 362/1 oraz wyrobisk korytarzowych drążonych w tym pokładzie. Urobek kierowany był do pochylni W-1 i dalej do szybu I na poziomie 830. Układ transportu urobku obsługiwali pracownicy oddziałów G-5 oraz GRP-1.

Na przenośnik PPT-1200 podawany był także urobek z przenośnika taśmowego zabudowanego w przecince W-4, w której zainstalowany był analizator tlenku węgla. 

W dniu 30 grudnia 2020 r. na zmianie D rozpoczynającej się o godzinie 2400 sztygar zmianowy oddziału GRP-1 skierował do obsługi przenośnika PPT-1200, pracownika tego oddziału. 

Analizator zabudowany w przecince W-4 od godziny 424 rejestrował systematyczny wzrost zawartości tlenku węgla, która około godziny 435 osiągnęła 420 ppm (0,0420 %). Zauważył to dyspozytor gazometrii, który zatelefonował do pracownika oddziału GRP-1 obsługującego przenośnik PPT-1200. Ten poinformował o wystąpieniu otwartego ognia, palącej się w napędzie przenośnika unieruchomionej taśmie oraz dymach, a także o przystąpieniu do aktywnego gaszenia pożaru wraz z przybyłymi pracownikami oddziału G-5 przy użyciu gaśnic proszkowych. Dyspozytor gazometrii powiadomił o pożarze dyspozytora ruchu zakładu górniczego, który niezwłocznie rozpoczął prowadzenie akcji przeciwpożarowej.Po aktywnym ugaszeniu pożaru i ustabilizowaniu się składu powietrza w wyrobiskach objętych strefą zagrożenia, na poziomie zgodnym z przepisami, o godzinie 505 dyspozytor ruchu zakładu górniczego zakończył akcję przeciwpożarową.

Z zagrożonych wyrobisk wycofało się 65 pracowników, z których 20 użyło ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego.

W związku z pożarem żaden z pracowników nie zgłosił wypadku.

Prawdopodobną przyczyną pożaru była wysoka temperatura powstała w wyniku tarcia obracającego się bębna napędowego przenośnika taśmowego typu PPT-1200 o unieruchomioną z niewyjaśnianych przyczyn taśmę tego przenośnika.

W związku z zaistniałym pożarem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego typu PPT 1200, zabudowanego w pochylni W-2a w pokładzie 362/1.

Wznowienie eksploatacji tego przenośnika uwarunkowano:

  • wymianą uszkodzonego (wypalonego) odcinka taśmy przenośnikowej,
  • wyczyszczeniem z nagromadzonego urobku rejonu napędu, wysięgnika, pętlicy oraz jego trasy,
  • prawidłowym rozmieszczeniem topikowych czujników temperatury zespołu wyzwalającego samoczynnego urządzenia gaśniczego oraz wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego czujnik ciśnienia,  
  • zabezpieczeniem napędu przenośnika taśmowego czujnikami temperatury typu CTM-12,
  • zabudowaniem brakujących osłon na długości pętlicy po obu jej stronach oraz osłony górnej pierwszego bębna napędowego,
  • wymianą niesprawnej przekładni drugiego zespołu napędowego przenośnika,
  • uzyskaniem odległości jego napędu od obudowy wyrobiska nie mniejszej niż 0,7 m po stronie południowej, odległości górnej taśmy od elementów stałych, urządzeń i instalacji umieszczonych pod stropem nie mniejszej niż 0,6 m,
  • przeprowadzeniem ponownego odbioru technicznego przenośnika przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego oraz uzyskaniem jego zezwolenia na eksploatację.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry