30.05.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 7.06.2011 r.

INFORMACJA Nr 29/2011/EW

o zawale i zdarzeniu niebezpiecznym polegającym na uwięzieniu operatora w kabinie ładowarki LKP-903 pod zwałami rumoszu, zaistniałymi w dniu 30 maja 2011 r., około godz. 2135, w piętrze I2W pola oddziału G-23 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG ”Polkowice-Sieroszowice” zawału stropu.

Do zdarzenia doszło w komorze K-14 na odcinku pomiędzy pasem P-16 a pochylnią I-5 w piętrze I2W pola I na poziomie 740 m, w rejonie Polkowice Wschodnie w O/ZG „Polkowice Sieroszowice”. Oddział G-23 prowadzi w polu I eksploatację złoża systemem komorowo-filarowym, jednoetapowy z ugięciem stropu (J-UG-PS).

Złoże w polu I, piętro I2W zaliczono do pierwszego stopnia zagrożenia wodnego i trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami. Skały stropu zaliczono do klasy trzeciej, a spągu do klasy drugiej i trzeciej klasyfikacji tąpaniowej Wyrobiska oddziału zabezpieczane były obudową podstawową kotwową rozprężną o długości żerdzi 1,8 m z głowicą wzmocnioną, w siatce kotwienia 1,5 x 1,5 m zgodnie z doborem obudowy. Skały stropu w polu I, piętro I2W zaliczono do klasy IV stropu. Jako obudowę dodatkową stosowano drewniane stojaki i stosy podporowe, stojaki hydrauliczne ze stropnicą typu Hydrotech.

Dla robót eksploatacyjnych prowadzonych w piętrze I2W pola I zostały opracowane: projekt techniczny oraz szczegółowy projekt eksploatacji, zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

W dniu 30.05.2011 r. około godz. 2135 w polu I, piętro I2W kopalni ”Polkowice Sieroszowice” wystąpił niezamierzony opad skał stropowych, który objął przestrzeń o długości około 20,0 m i szerokości 7,0 m po komorze K-14 w kierunku pochylni I-5 oraz skrzyżowanie komory K-15 i pochylni I-5 o wymiarach 7,0 m x 10,0 m. Wysokość zawału w komorze K-14 wynosiła około 2,2 m a wysokość opadu skał stropowych w komorze K-15 wynosiła około 1,7 m. Warstwy stropowe opadły na ładowarkę LKP 903 powodując jej przysypanie. Po przebraniu urobku do wysokości kabiny operator samodzielnie opuścił kabinę maszyny. Po zbadaniu przez lekarza opuścił kopalnię.

W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu 31.05.2011 r. przez OUG we Wrocławiu, na podstawie stwierdzonych skutków, zdarzenie zakwalifikowano jako zawał stropu. W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie w piętrze I2W oddziału G-23 do czasu:
    - przeanalizowania przez Zespół O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” ds. zwalczania tąpań i zawałów sytuacji geologiczno-górniczej oraz stanu zagrożenia zawałami w polu I, piętro I2W,
    - bezpiecznego usunięcia skutków zawału, na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu uwolnienia uwięzionej pod gruzowiskiem zawałowym ładowarki,
    - dokonania weryfikacji doboru obudowy w polu I, piętro I2W,
    - ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robót w tym polu z uwzględnieniem wyników dokonanej analizy.
  2. Wznowienie robót likwidacyjnych w polu I, piętro I2W może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych OUG we Wrocławie.

do góry