30.05.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 6.06.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 38/2012/EW

w sprawie pożaru izolacji papierowej, zaistniałego w dniu 30.05.2012 roku około godz. 1040 w Kopalni Soli „Kłodawa” SA w Kłodawie.

Pożar wystąpił w przekopie Nr 11, na poz. 600 m, przy nieczynnej komorze kruszenia, w rejonie nieczynnych wywrotów wozów urobku, w obiegowym prądzie powietrza. Wywroty wozów wyłączone zostały z eksploatacji w 1993 r. Przekop Nr 11, o szerokości 6,5 m i wysokości 4,5 m wykonany został bez obudowy.

W dniu 30.05.2012 r. w przekopie Nr 11 na zm. I-szej, pracownicy oddziału mechanicznego M-2 rozpoczeli roboty związane z demontażem konstrukcji stalowej pomostu roboczego nad wywrotami wozów przy użyciu palników gazowych acetylenowo - tlenowych. Cięcie elementów konstrukcji stalowej pomostu prowadzone było na podstawie jednorazowego zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego, w oparciu o Instrukcję szczegółową wykonywania prac spawalniczych na dole kopalni. Prace wykonywał spawacz pod nadzorem osoby dozoru niższego oddziału M-2. Około godziny 1040, w trakcie prowadzonych robót, nastąpiło zapalenie papierowych przekładek izolacyjnych, pochodzących z rozebranych kabli elektrycznych. Papierowe przekładki, które uległy zapaleniu, zalegały w szczelinie o szerokości ok. 100 mm, pomiędzy szyną toru, a odbojnicą wykonaną z blachy o grubości 6 mm i wysokości 150 mm. Tlące się przekładki izolacyjne nasączone olejem spowodowały zadymienie wyrobiska. Spawacz i osoba dozoru natychmiast przystąpili do gaszenia palącego się materiału. Pożar został ugaszony po ok. 10 min. przy użyciu gaśnicy proszkowej o pojemności 6 kg i hydronetki. Nadpalone resztki przekładki izolacyjnej spadły do piwnicy położonej 2,5 m poniżej wywrotu wozów.

Pracownicy po ugaszeniu pożaru wycofali się z rejonu zagrożonego do komory warsztatowej na poziomie 600 m, w rejon świeżego powietrza, nie używając pochłaniaczy. Osoba dozoru poinformowała dyspozytora o zdarzeniu. Kierownik ruchu zakładu górniczego w miejsce zdarzenia skierował osobę wyższego dozoru górniczego. Po ok. 15 minutach od zgłoszenia pożaru, po skontrolowaniu miejsca zdarzenia przez nadsztygara górniczego i przekazaniu informacji, że pożar został ugaszony, kierownik ruchu zakładu górniczego po wcześniejszym przeanalizowaniu zaistniałej sytuacji i upewnieniu się, że w prądzie powietrza przepływającego przez rejon wystąpienia pożaru nie są zatrudnieni żadni pracownicy, polecił przewietrzenie przekopu Nr 11 oraz systematyczne prowadzenie kontroli zagrożonego miejsca przez dozór zmiany II i III.

W wyniku pożaru nie wystąpiło zagrożenie dla pracowników kopalni oraz nie było strat materialnych.

Kontrola atmosfery w miejscu pożaru wykonana po przewietrzeniu wyrobiska, nie wykazała zawartości tlenku węgla, a zawartość tlenu wynosiła 20,9 %. Próby pipetowe pobrane po pożarze, również nie wykazały zmian w składzie atmosfery kopalnianej.

W trakcie wizji przeprowadzonej w miejscu pożaru przez pracowników Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu stwierdzono, że w rejonie prowadzonych robót demontażu stalowej konstrukcji pomostu wywrotu wozów, znajdują się fragmenty izolacji z rozebranych kabli elektrycznych, takie jak przekładki żył kabla wykonane ze sprasowanego papieru, papier wewnętrznej izolacji kablowej, nasączonych olejem, które leżały na pomoście roboczym wywrotów oraz w piwnicy pod wywrotem. Ponadto w piwnicy stwierdzono nie zdemontowane węże hydrauliki sterującej napędami urządzeń wypychania wozów.

W związku z powyższym Dyrektor OUG w Poznaniu wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej prowadzenia demontażu konstrukcji stalowej wywrotów wozów z użyciem palników gazowych, do czasu usunięcia elementów izolacji kabli i przedmiotów mogących stanowić źródło zagrożenia pożarowego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry