30.05.2012.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 8.06.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 39/2012/EW

w sprawie wypadku (uraz oka) zaistniałego w dniu 30.05.2012 r. około godz. 2005 w Kopalni „Olkusz – Pomorzany” należącej do Zakładów Górniczo - Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie, któremu uległ górnik operator samojezdnego wozu do kruszenia skał typu SWKS 1/3, lat 42, pracujący w górnictwie 22 lata.

Wypadek miał miejsce na najeździe do zbiornika urobkowego U- 805, od strony zachodniej, w chodniku poszukiwawczym 863, na poziomie + 248,5 m npm, w bloku hektarowym 1723. Obudowę chodnika, w miejscu zdarzenia, stanowiły kotwy stalowe typu „Olkusz 16A” o długości żerdzi 1,6 m i średnicy 16 mm, w siatce kotwienia 1,0 m x 1,0 m. Gabaryty wyrobiska w miejscu zdarzenia: szerokość 5,7 m, wysokość 5,0 m. Wyrobisko przewietrzane obiegowym prądem powietrza. Zbiornik urobkowy zabezpieczony kratą stalową o wymiarach oczek 0,4 m x 0,4 m.

W dniu 30.05.2012 r., na zmianie II trwającej od godz. 1400 do godz. 2200, sztygar zmianowy górniczy oddziału VI, skierował górnika operatora samojezdnego wozu do kruszenia skał typu SWKS 1/3 wyposażonego w młot hydrauliczny typu CP 550 do prac związanych z rozdrabnianiem brył nadwymiarowych na kracie zbiornika urobkowego U – 805. Około godziny 2005, podczas rozdrabniania brył skalnych znajdujących się na kracie zbiornika urobkowego, w wyniku uderzenia odpryskiem skalnym, górnik operator doznał urazu oka lewego.

Po bezzwłocznym opatrzeniu poszkodowanego został on wytransportowany na powierzchnię, do punktu sanitarnego i odwieziony do szpitala powiatowego w Olkuszu skąd został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu.

Według opinii lekarskiej, z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, u poszkodowanego został stwierdzony: uraz gałki ocznej lewej, krwiak powieki, wylew podspojówkowy krwi, erozja rogówki, podejrzenie uszkodzenia siatkówki.

Zgodnie z wyjaśnieniami poszkodowanego podczas wykonywania pracy używał on okularów ochronnych. Obowiązek stosowania okularów ochronnych wynika z zapisów Instrukcji bezpieczeństwa pracy zawartej w dokumentacji techniczno ruchowej samojezdnego wozu do kruszenia skał typu SWKS 1/3, ponadto według zarządzenia Kierownika ruchu zakładu górniczego nr 40 z dnia 22.06.2010 r. wszyscy pracownicy wykonujący pracę jako operatorzy maszyn samojezdnych zobligowani są bezwzględnie stosować środki ochrony wzroku w trakcie wykonywania prac.

Przyczyną wypadku było uderzenie górnika operatora odpryskiem skalnym w lewe oko, podczas rozbijania nadgabarytów młotem hydraulicznym samojezdnego wozu do kruszenia skał typu SWKS 1/3.

Ponadto w wyniku przeprowadzonych oględzin, w związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej:

  1. Eksploatacji samojezdnego wozu do kruszenia skał typu SWKS 1/3 numer kopalniany 4, do czasu doprowadzenia jego stanu technicznego do wymagań zawartych w dokumentacji techniczno – ruchowej wozu, w związku z:
    a) niesprawnym układem sterowania podporą prawą wozu, uniemożliwiającym jej otwarcie i rozparcie,
    b) nieszczelnościami elementów hydrauliki siłowej zabudowanymi na prawym błotniku wozu powodującymi wyciek oleju na koło prawe podzespołu roboczego wozu,
    c) widocznymi śladami substancji, smaropodobnej, na elemencie ciernym (okładzinie) tarczy hamulcowej koła prawego podzespołu roboczego wozu,
    d) możliwością równoczesnego sterowania tymi samymi podzespołami roboczymi wozu z pulpitu stałego jak i z pulpitu ruchomego.
  2. Eksploatacji zbiornika urobkowego od strony zachodniej do czasu obniżenia spągu w rejonie belki odbojowej do wysokości określonej w dokumentacji technicznej zbiornika urobkowego 805 na poz. + 248,5 m npm..

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie omówił z kierownictwem zakładu górniczego przyczyny i okoliczności wypadku oraz zalecił zapoznanie z nimi pracowników na najbliższych naradach i szkoleniach załogi.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry