30.05.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 18.06.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 24/2014/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 30 maja 2014 r. o godzinie 145 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej, któremu uległ maszynista lokomotyw oddziału przewozu dołowego, lat 59, pracujący w górnictwie 23 lata.

Wypadek zaistniał przy wlocie do komory lokomotyw na poziomie 600 m. Z przekopu głównego na poziomie 600 m wykonano wlot do komory lokomotyw w obudowie murowej, prostokątnej o szerokości 4,2 m i wysokości 2,2 m. W miejscu tym zabudowane było torowisko, służące do prowadzenia przewozu z użyciem lokomotyw akumulatorowych.

W dniu 29.05.2011 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 030, dysponent skierował maszynistę i konwojenta do prac manewrowych. Około godziny 145 maszynista przejechał ze składem złożonym z lokomotywy typu Ldag-05M i 4 platform z podszybia szybu Wanda w rejon wlotu do komory lokomotywy. na poziomie 600 m. Podczas rozprzęgania platformy połączonej z lokomotywą głowa maszynisty została ściśnięta pomiędzy obudową tylnego reflektora lokomotywy a kłonicą platformy transportowej. Maszynista doznał złamania prawej kości skroniowej i prawego łuku jarzmowego oraz krwawienia w ośrodkowym układzie nerwowym.

Przyczyną wypadku było ściśnięcie głowy maszynisty pomiędzy obudową tylnego reflektora lokomotywy a kłonicą platformy transportowej, podczas rozprzęgania platformy od lokomotywy.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wstrzymał ruch zakładu górniczego, między innymi w części dotyczącej:

  1. eksploatacji lokomotywy akumulatorowej ognioszczelnej typu Ldag–05M nr kopalniany 20 do czasu:
    • wyposażenia kabiny maszynisty w tylną szybę,
    • naprawy piasecznic,
    • pewnego zamocowania tylnego zderzaka do szkieletu,
    • połączenia przedniego sprzęgu ze zderzakiem przy pomocy sworznia o średnicy 26 mm

oraz dokonania odbioru technicznego i uzyskania zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie lokomotywy do ruchu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry