30 05 2014 2

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa Otworowego

i Wiertnictwa                                                                                                                                                                                                                                    Katowice, dnia 5.06.2014 r.

GOW-10/gem-204/2014

 

I N F O R M A C J A   Nr 10/2014 śm./EW

 w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 30.05.2014 r. około godziny 1245  w Tauron Wydobycie S.A. ZG „Janina” w Libiążu, w pochylni K-411 na poziomie 350 m, któremu uległ górnik przodowy oddziału GRP-1, lat 35, pracujący w górnictwie 8 lat.

 

    Wypadek zaistniał w pochylni K-411 w pokładzie 119/2 na poz. 350 m. W wyrobisku  zabudowany był między innymi przenośnik taśmowy typu Gwarek 1200 o nr kop. A-5, stanowiący element układu transportu urobku ze ściany 149 w pokł. 119/2 oraz drążonego w tym pokładzie chodnika W-454. Nad trasą przenośnika, która przebiegała przez tamy wentylacyjne, wykonane były przejścia dla załogi.                                                 
    W dniu 30 maja 2014 r. na zmianie A, górnik przodowy 6 osobowej brygady przodkowej, po zakończeniu prac w chodniku W-454,  opuścił miejsce pracy  i jako ostatni z członków tej brygady około godz. 1235 udał się pod szyb. Prawdopodobnie, przechodząc nad konstrukcją nośną będącego w ruchu przenośnika taśmowego typu Gwarek 1200 o nr kop. A-5, górnik przodowy utracił równowagę i upadł na górne pasmo taśmy tego przenośnika. Na skutek upadku i niezamierzonego transportu na górnym paśmie taśmy przenośnika, górnik przodowy doznał urazów wskutek uderzenia o konstrukcję tamy wentylacyjnej lub przejścia nad trasą przenośnika. Nie można również wykluczyć niedozwolonej jazdy przenośnikiem taśmowym, nieprzystosowanym do jazdy ludzi. Około godz. 1245, nieprzytomnego górnika przodowego, przemieszczonego na górnym paśmie taśmy przenośnika, w rejonie pętlicowego zasobnika taśmy, zauważył pracownik i zatrzymał przenośnik. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon górnika przodowego.

    Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku śmiertelnego były urazy doznane w wyniku uderzenie o element konstrukcyjny tamy wentylacyjnej, lub przejścia zabudowanego nad trasą przenośnika taśmowego, w czasie przemieszczania się górnym pasmem taśmy będącego w ruchu przenośnika, niedostosowanego do jazdy ludzi.

    W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego typu Gwarek 1200 o nr kopalnianym A-5, zabudowanego w pochylni K-411 w pokładzie 119/2 na poziomie 350 m do czasu:

  1. Doprowadzenia do sprawności zespołu hamulcowego typu ZRHT-5.3 współpracującego z tarczami hamulcowymi zespołu napędowego drugiej jednostki przenośnika.  
  2. Uzyskania w rejonie przejścia dla ludzi nad trasą przenośnika, zlokalizowanego w pochylni K-411 w rejonie skrzyżowania z chodnikiem K-467, słyszalnego akustycznego sygnału ostrzegawczego przed uruchomieniem przenośnika.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

 

do góry