30.07.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 7.08.2013 r.

INFORMACJA Nr 39/2013/EW

o wypadku zbiorowym (dwa wypadki lekkie) i odprężeniu, spowodowanymi wstrząsem górotworu o energii 1,2 x 107J, które miały miejsce w dniu 30 lipca 2013 r. o godzinie 132, w polu eksploatacyjnym G-11/8 w KGHM POLSKA MIEDŹ SA O/ZG „Rudna” w Polkowicach

Wypadek zbiorowy (dwa wypadki lekkie) i odprężenie, spowodowane wstrząsem górotworu o energii 1,2 x 107J, miały miejsce na froncie eksploatacyjnym pola G-11/8, w rejonie rozcinanej calizny. W polu G-11/8 prowadzona była eksploatacja złoża rud miedzi, o średniej miąższości 3,3 m, wykształconego w formie pseudopokładu utworzonego przez jasnoszare piaskowce czerwonego spągowca oraz dolnocechsztyńskie łupki i dolomity. Przedmiotowe pole, usytuowane w rejonie XIX, w północno-zachodniej części kopalni „Rudna” zostało zaliczone do trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami i pierwszego stopnia zagrożenia wodnego. Dla potrzeb klasyfikacji zagrożenia tapanimi skały stropu zaliczono do klasy III skał stropowych, a spągu do klasy II skał spągowych. Eksploatacja w polu G-11/8 prowadzona była na głębokości 1125 m, frontem o długości ok. 450 m, systemem R-UO, po rozciągłości, z wyprzedzeniem na prawym i lewym skrzydle frontu. Rozcinkę prowadzono wyrobiskami o szerokości około 7 m i wysokością zgodną z furtą eksploatacyjną, wycinając filary technologiczne o wymiarach 14 m x 18 m w osiach projektowanych komór i pasów. Stropy wyrobisk eksploatacyjnych zabezpieczane były obudową kotwiową wklejaną i rozprężną o długości żerdzi 1,8 m, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m. Dla robót eksploatacyjnych opracowano projekt techniczny eksploatacji, zatwierdzony przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

W dniu 30.07.2013 r. o godzinie 132 w polu G-11/8 wystąpił wstrząs górotworu o energii 1,2 x 107J, zlokalizowany w caliźnie, około 100 m przed linią przodków, na wysokości projektowanego skrzyżowania komory K-32 i pasa P-85. Po wstrząsie i wycofaniu pracowników z pola zatrzymano ruch ludzi i maszyn. Po przeprowadzeniu oględzin w tym samym dniu, na zm. I WSP stwierdzono następujące skutki wstrząsu:

  • urobienia ociosów na głębokość około 0,5 m w komorach K-21 i K-28, od czół przodków do pasa przycaliznowego, urobienia lewego ociosu na głębokość około od 0,5 m do 1,0 m w komorach K-15÷K-19 i K-22÷K-27 od czół przodków do pasa przycaliznowego;
  • obsypania ociosów w komorach od K-30 do K-34, na odcinku od czół przodków do pasa przycaliznowego, w komorach K-27 i K-28 od pasa P-78 do P-79, K-20 i K-21 od pasa P 80 do P-81, K-17 od pasa P-81a do P-82 oraz prawych ociosów w komorach K-15÷K-19 i K-22÷K-27, od czół przodków do pasa przycaliznowego;
  • dźwięczność górotworu na skrzyżowaniu komory K-13 z pasem P-83.

Na podstawie oceny stanu wyrobisk i ich obudowy oraz skutków wstrząsu zjawisko zakwalifikowano jako odprężenie.

W wyniku odprężenia wypadkom lekkim uległo dwóch pracowników przebywających w polu G-11/8, przy czym o godz. 208 dyspozytor poinformował dyżurnego dyrektora OUG, że nikt nie został poszkodowany i wszyscy zostali odwiezieni do domów, natomiast wstępne zgłoszenie dolegliwości przez poszkodowanych miało miejsce o godz. 630.

  • operator ładowarki, znajdujący się w pasie P-81 na wysokości komory K-16, który doznał urazu skręceniowego kręgosłupa szyjnego,
  • operator spycharki, znajdujący się w pasie P-78 na wysokości komory K-34÷K-35, który doznał urazu skręceniowego kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego.

Przyczyną wypadków lekkich było oddziaływanie dynamicznych skutków wstrząsu na poszkodowanych

Poszkodowani i pozostali pracownicy wycofali się z zagrożonego rejonu samodzielnie, bądź przy pomocy współpracowników.

Po przeprowadzeniu oględzin, w związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG we Wrocławiu wydał decyzję, w której nakazał wstrzymać ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej prowadzenia robót rozcinkowych w polu G 11/8 oddziału G-11, do czasu:

  1. Zbadania przodka komory K-35 z pasa P-79a, przez osobę uprawnioną do kontrolowania robót strzałowych, na okoliczność obecności ewentualnych pozostałości niezdetonowanych środków strzałowych oraz (w przypadku ich stwierdzenia) ich usunięcia,
  2. Wypięcia uszkodzonego odcinka kabla 500V leżącego na spągu pasa P-78,
  3. Usunięcia skutków wstrząsu, polegającego w szczególności na: inwentaryzacji obudowy w polu 11/8, wykonaniu niezbędnej obrywki, uzupełnieniu obudowy podstawowej i dodatkowej oraz wyprowadzeniu uwięzionych w polu maszyn – prowadzonego na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,
  4. Dokonania analizy sytuacji geologiczno-górniczej w rejonie pola G-11/8 przez Zespół KGHM Polska Miedź SA ds. Tąpań, Obudowy i Kierowania Stropem oraz uzyskania pozytywnej opinii tegoż Zespołu dla szczegółowego projektu kontynuowania robót rozcinkowych w polu G-11/8.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu. 

do góry