30.08.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 6.09.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 49/2011/EW


w sprawie wypadku – urazu gałki ocznej, zaistniałego w dniu 30 sierpnia 2011 r. o godzinie 1717 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych, któremu uległ młodszy ślusarz, lat 25, pracujący w górnictwie 6 miesięcy.

Wypadek zaistniał w ścianie 424 w pokładzie 324/3 na poziomie 420 m. Pokład 324/3, o grubości od 1,3 m do 2,1 m i nachyleniu do 10° nie zagrożony tąpaniami, zaliczony został do I kategorii zagrożenia metanowego, klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego.

Ścianę wyposażono w 160 sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik-08/29-POz.W1 i 3 sekcje typu Glinik-08/29-POz.W1/BSN oraz kombajn typu KSW-460NZ, współpracujący z przenośnikiem zgrzebłowym ścianowym typu Rybnik - 750. Na skutek pogorszenia się warunków stropowych oraz zaniżenia ściany, wykonywano obcinkę w obudowie indywidualnej ze stojakami hydraulicznymi, pomiędzy sekcjami nr 33 - 56 oraz nr 140 – 163.

W dniu 30 sierpnia 2011 r. na zmianie „B”, rozpoczynającej się o godz. 1230, nadgórnik oddziału G-3 skierował do ściany zespół 8 górników, do prac mających na celu przywrócenie prawidłowej podporności sekcji nr 50 oraz do robót strzałowych w rejonie sekcji nr 41. Sztygar oddziałowy oddziału MMD-1, skierował do ściany 2 hydraulików, do naprawy układów hydrauliki sekcji obudowy zmechanizowanej i 1 młodszego ślusarza, do transportu przewodów wysokociśnieniowych.

W ścianie, przy sekcji nr 43, przy ociosie węglowym, na spągu znajdował się pistolet do zasilania stojaków hydraulicznych. Pistolet połączony był giętkim przewodem wysokociśnieniowym DN10, leżącym na przenośniku zgrzebłowym, do zaworu redukcyjnego, a następnie bloku typu RB5 w sekcji nr 47.

Około godz. 1717, młodszy ślusarz znajdował się w sekcji nr 48. W tym czasie uruchomiono przenośnik ścianowy, którego zgrzebło pochwyciło przewód zasilający pistolet. Przewód został urwany w sekcji nr 47, przy bloku rozdzielaczy typu RB5, w wyniku czego młodszy ślusarz został uderzony w lewą skroń i gałkę oczną oka lewego strumieniem emulsji wypływającym z rozdzielacza.

W wyniku uderzenia strumieniem emulsji doznał on urazu gałki ocznej oka lewego.

Przyczyną wypadku było uderzenie młodszego ślusarza w lewą skroń i gałkę oczną oka lewego strumieniem emulsji wypływającym z rozdzielacza bloku RB5.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji sekcji obudowy zmechanizowanej typu GLINIK- 08/29-POz.W1, o numerach kopalnianych 47, 48, 49, zabudowanych w ścianie 424 w pokładzie 324/3 na poziomie 420 m do czasu podłączenia układów hydrauliki siłowej oraz sterowniczej sekcji do magistrali wysokiego ciśnienia emulsji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry