30 10 2015

Podczas załadunku odcinka taśmy przenośnikowej, leżącej na spągu w pochylni L-71, na poziomie 680 m, do lemiesza ładowarki kołowo przegubowej LKP-0403C przez górnika, doszło do urazu lewego przedstopia. Operator LKP podjechał do górnika w celu załadowania fragmentu taśmy przenośnikowej do łyżki ładowarki. Prawdopodobnie w momencie podjeżdżania ładowarki nastąpiło dociśnięcie lewej stopy dolną częścią lemiesza do spągu, powodując jej zmiażdżenie.

do góry