30 10 2015 1

 Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                             

Katowice, dnia 9 listopada 2015 r.

 

INFORMACJA Nr  60/2015/EW 

w sprawie wypadku lekkiego - porażenia prądem elektrycznym, zaistniałym w dniu 30.10.2015 r.,
o godz. 920, w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach,
w upadowej H6-a przy przecince P-8, któremu uległ górnik, pracownik GRUPY CARBON
Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej, lat 44, pracujący w górnictwie 15 lat.

W dniu 30.10.2015 r. na zmianie I prowadzono, w upadowej H-6a, budowę konstrukcji wsporczej pod przenośnik taśmowy. Przy rozdziale robót, sztygar GROTTECH Sp. z o.o Spółka Komandytowa polecił trzem pracownikom GRUPY CARBON Sp. z o.o. (górnik i dwóch ślusarzy), skrócenie za pomocą szlifierki kątowej śrub przy podporze konstrukcji wsporczej przenośnika, nie wyznaczając przodowego zespołu. Instalacja zasilająca szlifierkę kątową wykonana była z trzech odcinków przewodów-przedłużaczy o różnych długościach, z których pierwszy podłączony był do gniazda zasilacza jednofazowego 500 V/230 V. Poszczególne przedłużacze łączone były między sobą za pomocą gniazda-wtyczki.

O godz. 920, górnik przystąpił do podłączania szlifierki do rozgałęźnika elektrycznego potrójnego 230V/16A, zabudowanego na przedłużaczu. Podczas tych czynności doznał porażenia prądem elektrycznym i upadł na spąg wyrobiska. Pracownicy udzieli poszkodowanemu pomocy przedlekarskiej. Po wyjeździe na powierzchnię, poszkodowany został przewieziony do Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie.

Według opinii lekarskiej poszkodowany doznał: porażenia prądem. Przypuszczalny okres niezdolności do pracy na skutek wypadku wyniesie 5 dni.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku lekkiego porażenia prądem elektrycznym było dotknięcie mokrego rozgałęźnika elektrycznego potrójnego 230V/16A, będącego pod napięciem 230 V, podczas podłączania wtyczki przewodu zasilającego szlifierkę kątową do gniazda rozgałęźnika.

Do wypadku przyczynił się: brak odpowiedniej organizacji pracy, niewłaściwy stan techniczny eksploatowanych urządzeń i instalacji niskiego napięcia, brak wymaganej dokumentacji prowadzenia ruchu, dokonania prób i badań odbiorczych, dokonania odbioru technicznego oraz wymaganego zezwolenia na oddanie ich do ruchu.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję nakazującą wstrzymanie ruchu zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S. A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach, w części dotyczącej eksploatacji przez firmę GROTTECH Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, urządzeń i instalacji elektrycznej niskiego napięcia, zabudowanych w upadowej H-6a pomiędzy przecinkami P-8 i P-11, rejon GG-2.

Ponowne eksploatowanie ww. urządzeń i instalacji elektrycznej niskiego napięcia uzależnił od opracowania dokumentacji prowadzenia ich ruchu, doprowadzeniu instalacji do odpowiedniego stanu technicznego, przeprowadzenia wymaganych pomiarów i badań odbiorczych, dokonania odbioru technicznego oraz uzyskaniu zezwolenia na oddanie do ruchu wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KGHM Polska Miedź S. A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach.

Ponadto nakazał wycofać szlifierkę kątową HILTI DAG 230D 230 V oraz przewody - przedłużacze z użytkowania w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry