31 05 2023

         Wyższy Urząd Górniczy
                 Departament
      Warunków Pracy i Szkolenia                 Katowice, dnia  21 sierpnia 2023 r.

INFORMACJA Nr 22/2023/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (2 wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy), zaistniałego w dniu 31 maja 2023 r. około godziny 2033 w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach.

Wypadek zaistniał w ścianie V-E-E1 w pokładzie 713/1-2+712/1-2,712/1-2+713/1 eksploatowanej poniżej poziomu udostępnienia tj. poziomu 1200 m.

Pokład 713/1-2+712/1-2,712/1-2+713/1 o grubości do 3,9 m i nachyleniu od 5o do 8o, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, II stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I i II stopnia zagrożenia wodnego. 

Eksploatację pokładu 713/1-2+712/1-2,712/1-2+713/1 ścianą V-E-E1 rozpoczęto w dniu 14 czerwca 2022 r. Ściana o długości od 175 m do 185 m, wysokości od 2,05 m do 3,9 m,  nachyleniu podłużnym od 2o do 9o i poprzecznym  do 7o, eksploatowana systemem podłużnym z zawałem stropu, prowadzona była pomiędzy chodnikami 5-E-E1 i 4a-E-E1. Ze względu na występujące w ścianie zaburzenia geologiczne jej ruch został wtrzymany, a rejon ściany wyłączony z sieci wentylacyjnej kopalni w dniu 1 października 2022 r. Następnie w polu wybiegu ściany wydrążono między innymi chodnik 5b-E-E1 i w dniu 11 kwietnia 2023 r. ponownie uruchomiono ścianę o skróconej do 110 m długości. Ściana wyposażona była w kombajn ścianowy typu JOY 4LS20, przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu Rybnik-850 oraz 78 sekcji obudowy zmechanizowanej, między innymi typu ZGE 17/41 POz.W1. Sekcje obudowy zmechanizowanej oznaczono kolejnymi numerami począwszy od chodnika 4a-E-E1. Ścianę przewietrzano systemem na „U” wzdłuż calizny węglowej, prądem powietrza doprowadzanym chodnikiem 4a-E-E1 w ilości około 1450 m3/min. Stanowiska pracy w rejonie ściany V-E-E1 zaliczono do I stopnia zagrożenia klimatycznego.

W dniu 31 maja 2023 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1800, ściana V-E-E1 obłożona została do wydobycia. Sztygar zmianowy oddziału górniczego G1-R skierował do tej ściany zespół 13 pracowników, w tym: górnika przodowego i dwóch górników kombajnistów, a sztygar zmianowy oddziału mechanicznego MMUD2-R trzech ślusarzy, których zadaniem było utrzymanie ruchu urządzeń w ścianie. O godzinie 1948 rozpoczęto urabianie kombajnem ścianowym w kierunku chodnika 4a-E-E1, pomimo tego że sterowana hydraulicznie osłona odociosowa kombajnu była niesprawna oraz całkowicie opuszczona i nie ochraniała przed bryłami spadającymi z czoła ściany. Ponadto osłona czoła ściany sekcji obudowy zmechanizowanej nr 27 również była niesprawna i nie zabezpieczała pracowników przed uderzeniami brył węgla spadającymi z czoła ściany. Podczas urabiania kombajniści zamykali osłony czoła ściany sekcji obudowy zmechanizowanej około 10 sekcji przed kombajnem i otwierali je około 10 sekcji za kombajnem. O godzinie 2031, gdy prawy organ urabiający kombajnu znajdował się w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 22, a lewy przy sekcji nr 31 zatrzymano urabianie i wyłączono kombajn ścianowy. Na wysokości kombajnu nie otwarto jednak osłon czoła ściany sekcji obudowy zmechanizowanej i nie podniesiono sterowanej hydraulicznie osłony odociosowej kombajnu. W tym czasie od strony chodnika 5b-E-E1 w kierunku chodnika 4a-E-E1, przejściem przeznaczonym dla załogi, przechodziło dwóch ślusarzy oddziału MMUD2-R. O godzinie 2033, gdy ślusarze znajdowali się przy kombajnie w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej typu ZGE 17/41 POz.W1 o numerze 26, z niezabezpieczonego osłonami czoła ściany ociosu odspoiły się bryły węgla. Jedna z brył o wymiarach 0,6x0,95x0,35 m przetoczyła się po opuszczonej osłonie odociosowej kombajnu do przejścia przeznaczonego dla załogi. Staczająca się bryła węgla uderzyła i docisnęła do elementów wyposażenia ściany kończynę dolną jednego ze ślusarzy oraz spowodowała przewrócenie i uderzenie się głową i karkiem o elementy wyposażenia ściany drugiego ślusarza. Górnicy zatrudnieni w ścianie udzielili poszkodowanym pierwszej pomocy. Następnie jeden poszkodowany został przetransportowany na noszach do stacji osobowej kolejki podwieszonej spalinowej, zlokalizowanej w pochylni równoległej 1200-E1 w pokładach 713/1-2; 712/1-2+713/1-2; 712/1-2+713/1, a drugi wycofywał się o własnych siłach do wymienionej stacji osobowej. Poszkodowani zostali przewiezieni pod szyb Leon IV na poziomie 1150 m, a następnie wytransportowani na powierzchnię i dalej karetką pogotowia ratunkowego do Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śląskim.

W opinii lekarskiej z dnia 31 maja 2023 r. lekarz stwierdził u jednego z pracowników: „stłuczenie lewej kończyny dolnej. Podejrzenie złamania kości udowej lewej”, natomiast u drugiego „stłuczenie głowy i karku. Podejrzenie wstrząśnienia mózgu”.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony o wypadku zbiorowym w dniu 31 maja 2023 r. o godzinie 2150.

Przyczyną wypadku zbiorowego było uderzenie i dociśnięcie do elementów wyposażenia ściany kończyny dolnej jednego ze ślusarzy bryłą węgla odspojoną z niezabezpieczonego ociosu ściany i przemieszczającą się w przejściu przeznaczonym dla załogi oraz przewrócenie i uderzenie się głową i karkiem o elementy wyposażenia ściany drugiego ślusarza.

Do wypadku przyczyniło przebywanie ślusarzy się w polu przejścia przeznaczonego dla załogi w sekcjach obudowy zmechanizowanej, na odcinku gdzie ocios ściany nie był zabezpieczony osłonami czoła ściany oraz obok kombajnu z opuszczonymi osłonami odociosowymi.

W związku z wypadkiem zbiorowym Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wstrzymał ruch zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy w Rydułtowach, w części dotyczącej:

  • eksploatacji kombajnu ścianowego typu JOY 4LS20 zabudowanego w ścianie V-E-E1 w pokładzie 713/1-2+712/1-2,712/1-2+713/1. 
    Wznowienie ruchu zakładu górniczego w przedmiotowej części uwarunkował doprowadzeniem do sprawności osłon odociosowych kombajnu.
  • eksploatacji sekcji obudowy zmechanizowanej typu ZGE 17/41 POz.W1 o nr 27.
    Wznowienie eksploatacji ww. sekcji uwarunkował doprowadzeniem do sprawności osłony  czoła ściany tej sekcji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry