31 08 2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia   8 września  2020 r.

INFORMACJA Nr 36/2020/EW
o niebezpiecznym zdarzeniu - znalezieniu niewybuchu (pocisku artyleryjskiego), zaistniałym w dniu 31.08.2020 r. około godz. 1215 w odkrywkowym zakładzie górniczym Zakład Eksploatacji Kruszywa „Bobrowniki”, należącym do Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A., ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów.

Eksploatacja kruszywa naturalnego w Zakładzie Eksploatacji Kruszywa „Bobrowniki” prowadzona jest jednym piętrem znad i spod lustra wody, przy użyciu koparki hydraulicznej podsiębiernej z długim wysięgnikiem. Wydobyty urobek ładowany jest na samochody samowyładowcze. Miejsce znalezienia niewybuchu (pocisku artyleryjskiego) o średnicy około 30 cm długości około 70-80 cm, prawdopodobnie pochodzącego z okresu I Wojny Światowej znajdowało się przy północno-zachodniej części zakładu górniczego. W dniu 31.08.2020 r. na pierwszej zmianie, rozpoczynającej się o godz. 600,  kierownik kopalni skierował operatora koparki CAT 3300 do prowadzenia wydobycia spod lustra wody z jednoczesnym załadunkiem na samochody, operatora spycharki oraz dwóch kierowców do przewożenia urobionego materiału na zakład przeróbczy. Około godziny 1215 operator koparki zauważył w łyżce pocisk. W tym czasie w rejonie znalezienia niewybuchu nie przebywały samochody oraz inne osoby. Najbliższe stanowiska pracy oddalone były ok. 100-150 m od miejsca znalezienia niewybuchu. Operator opuścił łyżkę na spąg i wyłączył maszynę. Oddalił się od maszyny i zawrócił nadjeżdżające samochody oraz poinformował operatora spycharki. Następnie operator poinformował o znalezisku kierownika kopalni. Kierownik kopalni wstrzymał ruch zakładu górniczego, polecił zabezpieczyć miejsce znalezienia niewybuchu i dojazd na wyrobisko oraz nakazał wycofanie się pracowników na bezpieczną odległość. Kierownik kopalni udał się na miejsce zdarzenia i zawiadomił policję o znalezieniu niewybuchu. Powiadomił również o zdarzeniu przedsiębiorcę i kierownika ruchu zakładu górniczego. Policja z komisariatu w Żabnie przybyła na miejsce po godz. 1300 i przejęła nadzór nad zabezpieczeniem terenu wokół niewybuchu. Policja wezwała saperów, którzy przyjechali po godzinie 14. Patrol saperski po oględzinach niewybuchu zabezpieczył pocisk i wywiózł z terenu wyrobiska w celu unieszkodliwienia go na poligonie.
Z uwagi na znaczną odległość znaleziska od zabudowy mieszkalnej i brak bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców miejscowości nie zachodziła konieczność ewakuacji. 
W wyniku niebezpiecznego zdarzenia nikt nie uległ wypadkowi.
W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor OUG w Krakowie wstrzymał ruch zakładu górniczego Zakład Eksploatacji Kruszywa „Bobrowniki” w zakresie prowadzenia robót eksploatacyjnych w obszarze górniczym „Bobrowniki Wielkie - część C” w związku ze znalezieniem niewybuchu podczas prowadzenia robót eksploatacyjnych, do czasu:

  1. Przeprowadzenia rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu objętego zakresem robót górniczych złoża Bobrowniki II do głębokości nie mniejszej niż 1,20 m.
  2. Wyznaczenia w terenie punktów granicznych obszaru i terenu górniczego „Bobrowniki Wielkie - część C”.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry