31 08 2021

Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                              Katowice, dnia 2 grudnia 2021 r.

INFORMACJA Nr 38/2021/EW

w sprawie wypadku - poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 931 w Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie, któremu uległ nadsztygar górniczy, lat 45, pracujący w górnictwie 16 lat. 

Wypadek zaistniał na skrzyżowaniu Diagonali XIX z Chodnikiem Odstawczym B1 w pokładzie 301 na poziomie 500 m, gdzie eksploatowano kabel elektroenergetyczny typu YHKGXSekyn 3x120/30 3,6/6kV zasilony z pola nr 3 rozdzielni 6kV R-73 S, składającej się z pól rozdzielczych typu RM6, których wyposażenie stanowiły zabezpieczenia typu VIP 410E. 

W dniu 31 sierpnia 2021 r. na zmianie „A” (rozpoczynającej się o godzinie 600) o godzinie 849 nastąpiło zadziałanie zabezpieczenia typu VIP 410E w polu nr 3, co spowodowało wyłączenie rozłącznika w tym polu. W wyniku kontroli kabla elektroenergetycznego zasilanego z pola nr 3 ustalono, że w rejonie skrzyżowania Diagonali XIX z Chodnikiem Odstawczym B1 uszkodzeniu uległ kabel elektroenergetyczny typu YHKGXSekyn 3x120/30 3,6/6kV, którym zasilono stacje transformatorowe eksploatowane w Diagonali XIX. W celu przeprowadzenia prac związanych z wykonaniem naprawy uszkodzonego kabla, przebywający w rozdzielni R-73 S nadsztygar elektryczny podjął decyzję o potrzebie uziemienia tego kabla w polu nr 3, uziemnikiem będącym na wyposażeniu pola. Dźwignię napędową, zamiast w gniazdo napędu uziemnika pola nr 3, włożył (prawdopodobnie omyłkowo) w gniazdo napędu rozłącznika w tym polu, a następnie polecił elektromonterowi wykonanie czynności łączeniowych za pomocą dźwigni. O godzinie 929 elektromonter obrócił dźwignię rozłącznika powodując jego zamknięcie. Wykonane czynności łączeniowe spowodowały podłączenie uszkodzonego kabla elektroenergetycznego pod napięcie 6kV i w konsekwencji powstanie zwarcia i łuku elektrycznego w miejscu uszkodzenia. Nadsztygar górniczy, który w tym czasie przebywał obok miejsca uszkodzenia kabla, doznał poparzenia twarzy i szyi powstałym łukiem elektrycznym.

Poszkodowany pracownik o własnych siłach udał się pieszo pod szyb i wyjechał na powierzchnię, a następnie skierował się do przyszybowego punktu opatrunkowego. Przybyły na zakład lekarz wystawił wstępną opinię: „narażenie na nieokreślony prąd elektryczny, oparzenie termiczne głowy i szyi”. Poszkodowanego pracownika przetransportowano do Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, skąd został przewieziony do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Przyczyną wypadku było poparzenie nadsztygara górniczego łukiem elektrycznym, powstałym w wyniku zwarcia, po omyłkowym podłączeniu pod napięcie 6kV uszkodzonego kabla elektroenergetycznego.

Omyłkowe podłączenie, pod napięcie 6 kV, uszkodzonego kabla elektroenergetycznego było następstwem braku zachowania ostrożności i nieprzestrzegania postanowień instrukcji.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzje, w których nakazał między innymi:

  1. Wstrzymać ruch instalacji elektrycznej zasilanej z pola nr 3 rozdzielni 6kV R-73 S, do czasu wymiany zabezpieczenia typu VIP 410E w polu nr 3 rozdzielni 6kV R-73 S, które było eksploatowane w dniu 31.08.2021 r. o godzinie 929 oraz przeprowadzenia sprawdzenia stanu technicznego po wymianie zabezpieczenia.
  2. Sprawdzenie, przez specjalistyczną jednostkę badawczą, stanu i parametrów technicznych oraz poprawności działania zabezpieczenia typu VIP 410E zabudowanego w polu nr 3 rozdzielni 6kV R-73 S, zabezpieczającego instalację elektryczną zasilaną z tego pola mających na celu ustalenie wartości nastaw i skuteczności jego działania w dniu 31.08.2021 r. o godzinie 929.
  3. Przeszkolić elektromonterów i osoby dozoru ruchu elektrycznego, zatrudnione w ruchu zakładu górniczego TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski w Jaworznie, w zakresie bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem prac związanych z eksploatacją pól rozdzielczych rozdzielni 6kV oraz sposobem zabezpieczania uszkodzonych przewodów i kabli elektroenergetycznych.
  4. Zapoznać załogę zatrudnioną w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry