31 07 2019 1

  Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                                   

Katowice, dnia 13 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA Nr 51/2019/EW 

w sprawie wypadku zbiorowego (3 wypadki lekkie), zaistniałego w dniu 31.07.2019 r. o godzinie 757, w PGG S.A. Oddział KWK Murcki - Staszic w Katowicach, w wyniku wstrząsów o energii 1x105J i 2x105J.

Wypadek zbiorowy zaistniał w dowierzchni VIIc/II w pokładzie 510, w polu CDF na poziomie 720 m. Wyrobisko o wysokości 3,8 m i nachyleniu około 4o, zlokalizowane w przyspągowej oraz środkowej warstwie pokładu 510, zaprojektowane zostało jako przyścianowe dla ściany 172a, której parcelę zaplanowano pomiędzy dowierzchnią VIIc/II i dowierzchnią VIII/II. Pokład 510 

w tym rejonie zaliczony został do drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami oraz drugiej kategorii zagrożenia metanowego. Dowierzchnia VIIc/II przewietrzana była wentylacją odrębną tłoczącą. W dniu 1.07.2019 r., po zaistnieniu tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego w dowierzchni VIII/II, drążenie dowierzchni VIIc/II, której przodek uzyskał postęp 181 m, zostało wstrzymane i przystąpiono do demontażu wyposażenia wyrobiska.

W dniu 31.07.2019 r. na zmianie rozpoczynającej się od godziny 600, sztygar zmianowy oddziału robót przygotowawczych - GRP - 5 skierował do dowierzchni VIIc/II pięcioosobową brygadę pracowników, w celu demontażu konstrukcji przenośnika taśmowego. W trakcie dojścia pracowników do miejsca pracy, o godzinie 757 w odstępie 33 sekund, wystąpiły 2 wstrząsy górotworu: o energii 1x105J - którego epicentrum zlokalizowano w odległości około 110 m na zachód od dowierzchni VIIc/II i o energii 2x105J - którego epicentrum zlokalizowano w odległości około 140 m na południowy zachód od dowierzchni VIIc/II. W wyniku wstrząsów, trzech pracowników, spośród pięciu przebywających w dowierzchni VIIc/II, doznało obrażeń.
Po zaistnieniu wstrząsów wyrobisko i urządzenia w nim zainstalowane nie uległy uszkodzeniu.
Po zaistnieniu zdarzenia, poszkodowani pracownicy o własnych siłach udali się na wyjazd. Poszkodowani, po przebadaniu przez lekarza w punkcie opatrunkowym, zostali przewiezieni do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach Ochojcu, skąd  po udzieleniu pomocy,  skierowani zostali do dalszego leczenia w rejonowych ośrodkach opieki zdrowotnej. Rejon dowierzchni VIIc/II został zabezpieczony przed wejściem osób postronnych.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie wstrząsów górotworu o energii 1x105J oraz 2x105J na pracowników przebywających w dowierzchni VIIc/II w pokładzie 510.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej wykonywania prac w: dowierzchni VIIc/II, dowierzchni 5/I badawczej, dowierzchni 6/I badawczej w pokładzie 510, w polu CDF, na poziomie 720 m, do czasu przeprowadzenia oględzin miejsca wypadku zbiorowego oraz dokonania przez kopalniany zespół ds. zagrożeń poszerzony o specjalistów – analizy aktywności sejsmicznej w polu CDF, rejestrowanej po dniu 1.07.2019 r. i określenia wpływu na tą aktywność robót związanych z drążeniem dowierzchni 5/I badawczej. Określenia przez ten zespół, po dokonanej analizie, możliwości kontynuowania robót górniczych w polu CDF, łącznie z drążeniem dowierzchni 5/I badawczej, do czasu wydania opinii przez komisję do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.
  2. Ustalić, na podstawie opinii kopalnianego zespołu do spraw rozpoznawania i zwalczania zagrożeń, warunki, termin i zasady wejścia do dowierzchni VIIc/II w pokładzie 510, w polu CDF, na poziomie 720 m, w celu dokonania oględzin miejsca zdarzenia.
  3. Zapoznać załogę zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami zaistniałego wypadku zbiorowego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry