31 07 2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia  17  grudnia 2020 r.

INFORMACJA Nr 32/2020/EW
o wypadku ciężkim, do którego doszło w dniu 31 lipca 2020 r. o godz. 1120, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, któremu uległ ratownik górniczy (ślusarz- mechanik p/z).

Do wypadku doszło podczas zabezpieczania stropu nad wieżami pętlicy przenośnika taśmowego typu Legmet o numerze zakładowym L-215, zabudowanego w pochylni A-3, na poziomie 1000 m, oddziału taśmowego T-51, przez specjalistyczny zastęp ratowników górniczych z użyciem technik alpinistycznych. Wieże pętlicy o wysokości ok. 8,7 m od spągu wyrobiska, z linowo-ciężarowym układem napinania taśmy, zabudowane były po obu stronach konstrukcji przenośnika, w odległości ok. 8,8 m od przekładni napędowej. Nad wieżami pętlicy wykonany był w stropie wyłom, którego wysokość, licząc od spągu pochylni A-3, wynosiła ok. 11,8 m, a szerokość ok. 6,5 m. Na wieżach pętlicy zabudowany był stały, stalowy pomost roboczy z ażurowych kratek pomostowych, wyposażony w balustrady i poręcze ochronne. Po konstrukcji stalowej południowej wieży pętlicy na pomost prowadziła pionowa stalowa drabina z pałąkami ochronnymi. Koniec drabiny był wyższy o ok. 1,0 m od poziomu podestu roboczego. Przy zejściu z drabiny w kierunku pomostu stałego urządzony był podest, w postaci z ramy stalowej niewypełnionej podłogą.Na górnym pomoście wież pętlicy posadowione zostały dwie belki drewniane, a na nich cztery ramki rusztowania warszawskiego. Dolne przęsło rusztowania zabezpieczone zostało trzema podestami stalowymi perforowanymi.
Na górnym została ułożona belka drewniana. Pod stropem wyłomu, od strony północnej, zabudowane były dwa wentylatory i lampa oświetleniowa. Przy stałym pomoście w miejscu prowadzonych robót z czterech stron zabudowane zostały liny poręczowe mocowane do stropu, taśmy stanowiskowe z karabińczykami stalowymi oraz dwa zawiesia z taśmami stanowiskowymi. W dniu 31 lipca 2020 r. na zmianie I, kontynuowano roboty rozpoczęte w dniu 28 lipca 2020 r., związane z zabezpieczaniem stropu  wyłomu (obrywka, kotwienie i siatkowanie) przez specjalistyczny zastęp ratowników z użyciem technik alpinistycznych, według Programu prac profilaktycznych zatwierdzonego przez KRZG. W  robotach brał udział zastęp pięciu ratowników górniczych z KSRG oraz kierownik pracy również z KSRG. Ratownicy wyposażeni byli w specjalistyczny, kompletny sprzęt alpinistyczny, z wpięciem w dwa niezależne punkty na linach. W tym dniu, do dwóch wcześniej zabudowanych siatek na stropie przytwierdzone zostały dwie dalsze siatki kompozytowe o wymiarach 1,7 x1,7m. po stronie północnej pochylni A-3. Po ukończeniu robót na pomoście pozostało trzech ratowników, którzy przystąpili do usuwania z pomostu na wieży pętlicy narzędzi używanych podczas robót. Z nieznanych przyczyn jeden z ratowników (ślusarz-mechanik p/z), prawdopodobnie niezabezpieczony przed upadkiem z wysokości, spadł z pomostu na spąg wyrobiska, w pobliżu północnej wieży pętlicy. Przytomnemu poszkodowanemu pomocy przedmedycznej udzielili ratownicy. Dyspozytor ruchu wezwał lekarza-ratownika z sanitariuszami z JRGH w Sobinie, którzy przejęli poszkodowanego na zrębie szybu SW-1. Poszkodowany został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Zielonej Górze.

Przyczyna wypadku 

Przyczyną wypadku ciężkiego był upadek ratownika z wysokości ok. 10 m na spąg wyrobiska. Do wypadku przyczyniła się nieuwaga ratownika po zakończeniu prac, która mogła być przyczyną niezapięcia lub błędnego zapięcia do olinowania poręczowego, zawiesi i pozostałego osprzętu oraz niedostateczna asekuracja poszkodowanego przez drugą osobę.
W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego: KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej prowadzenia robót związanych z obrywką stropu i ociosów, zakotwieniem i osiatkowaniem stropu wraz z ociosami, w pochylni A-3, nad wieżą pętlicy przenośnika taśmowego typu Legmet o numerze zakładowym L-215, przez specjalistyczny zastęp ratowników z użyciem technik alpinistycznych, na poziomie 1000 m, oddziału taśmowego T-51, rejonu GG-5, pola SI-VI/1F, do czasu pisemnego ustalenia przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego bezpiecznego sposobu dalszego wykonywania przedmiotowych robót, a w szczególności zastosowania środków gwarantujących zabezpieczenie ratowników przed upadkiem z wysokości.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry