31.08.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 7.09.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 56/2012/EW

w sprawie wypadku, zaistniałego w dniu 31 sierpnia 2012 r. o godzinie 1040 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Halemba-Wirek” w Rudzie Śląskiej, któremu uległ górnik oddziału G-1, lat 45, pracujący w górnictwie 23 lata.

Wypadek zaistniał w ścianie 2a przy chodniku ścianowym 2 w pokładzie 402, na poziomie 830 m.

Pokład 402 o grubości do 1,8 m i nachyleniu do 9°, niezagrożony tąpaniami, zaliczony został do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, IV kategorii zagrożenia metanowego i I stopnia zagrożenia wodnego.

Ściana 2a o wysokości do 1,8 m, długości 200 m, nachyleniu podłużnym do 8° i poprzecznym do 5°, prowadzona była z zawałem stropu pomiędzy chodnikami ścianowymi: 2 oraz 2a. Ścianę wyposażono w 128 sekcji obudowy zmechanizowanej typu BW 11/24 POz i 3 typu BW 11/24 POz/S oraz kombajn typu Eickhoff SL-300/EP, współpracujący z przenośnikiem zgrzebłowym typu PAT-E-260. Przy chodniku ścianowym 2 odcinek ściany 2a, o długości 0,7 m, utrzymywany był w obudowie indywidualnej składającej się ze stropnicy typu SCGB podbudowanej stojakami typu SHC i stropnicy drewnianej podbudowanej stojakami typu Valent. W związku z pogorszonymi własnościami stropu na odcinku ściany o długości około 6,7 m, to jest od zestawu obudowy zmechanizowanej nr 128 do chodnika ścianowego 2, wykonywano obudowę wyprzedzającą nad zestawami obudowy zmechanizowanej. Na tym odcinku na stropnicach obudowy zmechanizowanej, prostopadle do ociosu węglowego, układano po dwie stropnice drewniane, na których wykonywano szczelną wykładkę z drewna okrągłego. Przy chodniku ścianowym 2 stropnica zestawu obudowy zmechanizowanej nr 131, znajdowała się w odległości około 1,6 m, zamiast do 1,4 m, od ociosu węglowego co powodowało, że na szerokości tej sekcji strop był nadmiernie odsłonięty.

W dniu 31.08.2012 r. na zmianie „A”, rozpoczynającej się o godzinie 600, sztygar oddziałowy oddziału wydobywczego G-1 skierował do ściany 2a zespół 12 górników, w tym 2 do prac związanych z wykonywaniem obudowy przy chodniku ścianowym 2. Po zakończeniu urabiania kombajn zatrzymano przy sekcji nr 118, to jest w odległości około 20m od chodnika ścianowego 2. Przodowy ściany, wraz z dwoma górnikami, przystąpił do wykonywania obudowy wyprzedzającej przy chodniku ścianowym 2. Jeden z górników wszedł pod odsłonięty strop przy sekcji obudowy zmechanizowanej nr 131 i wykonywał wykładkę z drewna okrągłego. Około godziny 1040 od nadmiernie odsłoniętego i niezabezpieczonego stropu odspoiła się bryła kamienia o wymiarach 1,0 m x 1,2 m x 0,5 m, która uderzyła górnika w plecy, w wyniku czego doznał on złamania miednicy. Przytomnego poszkodowanego odwieziono do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu.

Przyczyną wypadku złamania miednicy było uderzenie górnika w plecy bryłą kamienia, o wymiarach 1,0 m x 1,2 m x 0,5 m, która odspoiła się od nadmiernie odsłoniętego i niezabezpieczonego stropu w ścianie.

Po zaistniałym wypadku Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji pokładu 402 ścianą 2a, do czasu zabudowy odcinka ściany z obudową indywidualną od strony chodnika ścianowego 2 zgodnie z ustaleniami projektu technicznego eksploatacji, zatwierdzonego przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry