31 08 2015

Wyższy Urząd Górniczy                                                                                                                                                                                                             Katowice, dnia 10 września 2015 r.

Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

 

INFORMACJA 45/2015/EW

o wypadku zbiorowym (cztery wypadki lekkie), zaistniałym  w dniu 31.08.2015 r. o godz. 2310 w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie - Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, na podszybiu poz. 1080,7 m szybu R-VII, któremu ulegli elektromonter oraz trzech górników.

Wypadek zaistniał w dniu 31.08.2015 r. ok. godz. 2310 na podszybiu szybu R-VII podczas wysiadania z klatki górniczego wyciągu szybowego na poziomie 1080,7 m. Jazda ludzi prowadzona była dwupiętrową klatką z zastosowaniem pomocniczych stanowisk sygnałowych pomiędzy zrębem szybu a poziomem 1080,7 m. Jazdę ludzi prowadzono na obu piętrach klatki. Ruch wyciągu szybowego zatrzymany został przy położeniu dolnego piętra klatki ok. 0,2 m powyżej podszybia. Urządzenia na podszybiu w czasie prowadzenia jazdy ludzi obsługiwane były przez sygnalistę szybowego i jego pomocnika. Po otwarciu wrót szybowych na pomoście do wysiadania oraz na poziomie podszybia i po opuszczeniu pomostu wahadłowego, pracownicy rozpoczęli wysiadanie z klatki. Podczas wysiadania ludzi klatka przemieszczała się stopniowo do góry. Kiedy na dolnym piętrze klatki pozostał jeden pracownik różnica pomiędzy poziomem jej piętra a poziomem podszybia osiągnęła wartość ok. 0,45 m. W wyniku tego iglice pomostu wahadłowego zsunęły się z szyn dolnego piętra klatki, a pomost przemieścił się gwałtownie w dolne skrajne położenie. Podczas tego zdarzenia na pomoście znajdowało się 4 pracowników, z których 1 (elektromenter) udał się do punktu opatrunkowego, a 3 podjęło pracę. Po zakończeniu zmiany i wyjeździe na powierzchnię ok. godziny 6:00 pracownicy ci udali się do punktu opatrunkowego, gdzie zgłosili zaistnienie wypadku w trakcie prowadzenia jazdy ludzi o godz. 2310.

Według opinii lekarskich:

- elektromonter doznał ogólnych potłuczeń, głównie okolicy szyi, odcinek - 5 kręgosłupa i kolana,

- 2 górników doznało skręcenia stawu skokowego,

- 1 górnik doznał stłuczenia kolana.

Przyczyną wypadku zbiorowego było gwałtowne przemieszczenie się pomostu wahadłowego, w dolne skrajne położenie  w wyniku zsunięcia się iglic pomostu z szyn dolnego piętra klatki, podczas wysiadania ludzi z klatki.W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor SUG wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego w części dotyczącej prowadzenia jazdy ludzi górniczym wyciągiem szybowym w szybie R-VII do poziomu podszybia 1080,7 m, do czasu podjęcia działań organizacyjno – technicznych zapewniających bezpieczne wysiadanie ludzi z klatki na poziomie podszybia 1080,7 m.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG. 

 

do góry