3 02 2020

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                   

 Katowice, dnia 12 lutego 2020 r.

INFORMACJA Nr 3/2020/EW

w sprawie pożaru, zaistniałego w dniu 3 lutego 2020 r. ok. godz. 2330 w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Bytomiu Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum” w Bytomiu.

Pożar zaistniał w rejonie budynku nadszybia szybu „Rejtan”.

W dniu 3 lutego 2020 r. na zmianie „C” nadsztygar szybowy wyznaczył 3 osobowy zespół pracowników do wymiany blach podestowych na nadszybiu szybu „Rejtan” na poz. 7,72 m, w rejonie częściowo zlikwidowanych kolejek łańcuchowych wznoszących dawnego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla.

Poniżej kolejek łańcuchowych znajdowało się wydzielone pomieszczenie technologiczne, gdzie dawniej eksploatowane były napędy kolejek. Pomieszczenie to po zakończonych robotach likwidacyjnych ZPMW było niedostępne od strony budynku nadszybia.

Ok. godz. ok. 2230 nadsztygar wraz ze spawaczem – przodowym brygady – dokonali sprawdzenia miejsca planowanych robót. Sprzęt przeciwpożarowy: hydronetkę i gaśnice proszkowe przygotowano w miejscu wymienionym w zezwoleniu na wykonywanie prac spawalniczych. Miejsce pracy przed rozpoczęciem robót zostało zroszone wodą z hydrantu, który znajdował się na nadszybiu szybu „Rejtan”. Przed rozpoczęciem robót spawalniczych nie objęto kontrolą pomieszczenia technologicznego pod kolejkami łańcuchowymi.

W trakcie demontażu blach podestowych, po ich odpaleniu palnikiem acetylenowo-tlenowym, pracownik brygady zauważył dym wydobywający się spod blach podestowych kolejek łańcuchowych. Pracownicy zespołu podjęli próbę gaszenia pożaru wodą oraz gaśnicami proszkowymi. Środki gaśnicze kierowane były poprzez otwory w torowiskach na dół do pomieszczenia technologicznego. W trakcie tych działań na teren zakładu ok. godz. 002 dotarły jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Bytomia zaalarmowane przez okolicznych mieszkańców. Dalszą akcję ratowniczo-gaśniczą prowadzili strażacy PSP. Pożar ugaszony został ok. 055.

Po ugaszeniu pożaru i przekazaniu pogorzeliska dyspozytorowi dozoru ruchu KWK „Centrum”, pracownicy kopalni przystąpili do oczyszczenia pomieszczenia technologicznego z nagromadzonych tam materiałów: fragmentów kabli elektroenergetycznych, drewna oraz śmieci  w tym butelek z tworzyw sztucznych.

Przyczyną pożaru było zaprószenie ognia podczas wykonywania prac spawalniczych.

Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry