3.06.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 8.06.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 40/2009/EW

w sprawie awarii zatrzymania pracy systemu łączności alarmowo-rozgłoszeniowej typu STAR zaistniałej w dniu 3 czerwca 2009 r. o godzinie około 200 w Kompanii Węglowej S. A. - Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej.

Zakład górniczy Kompania Węglowa S. A. - Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej jest wyposażony w ogólnozakładowy system dyspozytorski obejmujący również system alarmowania pracowników zatrudnionych w wyrobiskach, realizowany przez „Zintegrowany system łączności telefonicznej i alarmowo-rozgłoszeniowej typu STAR”, znak dopuszczenia GX–20/95, o pojemności 192 linii dozorowanych.

W dniu 3 czerwca 2009 r. o godzinie około 200 nastąpiło zatrzymanie pracy systemu typu STAR. O zaistniałej sytuacji dyspozytor ruchu zakładu górniczego powiadomił służby teletechniczne kopalni, kierownika działu energomechanicznego i pełniącego dyżur z-cę kierownika ruchu zakładu górniczego, a następnie, zgodnie z procedurą ustaloną w Dokumencie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Pracowników KWK „Bielszowice” ze stycznia 2009 r. „postępowanie w sytuacjach awaryjnych”, przystąpił do powiadamiania osób dozoru zatrudnionych w wyrobiskach.

Po zatrzymaniu pracy systemu typu STAR pracownicy oddziału łączności próbowali samodzielnie usunąć awarię. Po stwierdzeniu bezskuteczności tych działań, o godzinie 320, wezwano serwis firmy TELVIS producenta systemu STAR, który stwierdził uszkodzenie Zespołu Sterownika Modułowego ZSM, odpowiedzialnego za komunikację ze sterownikiem centralnym systemu. Po wymontowaniu uszkodzonego podzespołu, około godziny 400, uruchomiono system za wyjątkiem jednej kasety (szesnaście linii dozorowanych od nr 6148 do 6163), z której został wymontowany uszkodzony moduł ZSM. Linie dozorowane od numeru 6148 do 6163 zostały przełączone na inne sprawne, niewykorzystane obwody systemu. Uszkodzony ZSM został przekazany do sprawdzenia w siedzibie firmy. Około godziny 510 przywieziono nowy moduł ZSM i przywrócono system STAR do pełnej sprawności ruchowej.

W związku z zatrzymaniem pracy systemu łączności alarmowo-rozgłoszeniowej typu STAR nie zgłoszono zaistnienia wypadku oraz nie zaistniała potrzeba ewakuacji pracowników z wyrobisk górniczych.

Do zatrzymania pracy systemu łączności alarmowo-rozgłoszeniowej typu STAR przyczyniło się uszkodzenie Zespołu Sterownika Modułowego ZSM, odpowiedzialnego za komunikację ze sterownikiem centralnym systemu.

Ustalanie okoliczności i przyczyn zaistnienia tego zdarzenia przeprowadza UGBKUE.

Informację opracowano na podstawie danych z UGBKUE w Katowicach.

do góry