3 08 2020

Wyższy Urząd Górniczy
Departament
Warunków Pracy i Szkolenia
Katowice, dnia 26 listopada 2020 r.

INFORMACJA Nr 31/2020/EW

 o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 3.08.2020 r. około godziny 800 w odkrywkowym zakładzie górniczym „Raciszyn II” - złoże „Raciszyn II” w Raciszynie, gmina Działoszyn, powiat pajęczański, województwo łódzkie, należącym do przedsiębiorcy - WKG Sp. z o.o., Sp. k., , któremu uległ operator ciągu krusząco-sortującego.

Wypadek miał miejsce, na terenie zakładu przeróbki mechanicznej wapienia, na poziomie II eksploatacyjnym o rzędnej 195 m n.p.m. w północnej części wyrobiska górniczego. W skład zakładu przeróbczego wchodziły: kosz zasypowy z najazdem, kruszarka szczękowa, kruszarki udarowe, przesiewacze oraz przenośniki taśmowe. Kosz zasypowy kruszarki szczękowej znajdował się na poziomie I o rzędnej 200 m n.p.m. Poniżej kruszarki szczękowej, na poziomie II zabudowany był przenośnik taśmowy PTN 1000/8 o długości 8 m i szerokości taśmy 1000 mm. Bęben zwrotny tego przenośnika nie był wyposażony w osłony części wirujących i ruchomych. Dojście w rejon bębna zwrotnego przenośnika zabezpieczone było metalowymi barierkami przestawnymi, na których umieszczono tablice informacyjno-ostrzegawcze zakazujące przechodzenia i przebywania w czasie pracy maszyn oraz zakazujące naprawy i konserwacji urządzeń podczas ruchu. Sterowanie i podgląd pracy urządzeń przeróbczych prowadzony był ze sterowni usytuowanej na poziomie I, w rejonie kosza zasypowego kruszarki szczękowej.
Przeróbka kopaliny prowadzona była na dwóch zmianach roboczych do godziny 2200, a na trzeciej zmianie wykonywane były czynności konserwacyjne i czyszczenie urządzeń.
W dniu 3.08.2020 r. na zmianie 1, rozpoczynającej się o godzinie 600, sztygar prowadzący zmianę skierował dwóch pracowników do pracy w zakładzie przeróbczym. Operatorzy sprawdzili stan techniczny urządzeń i nie stwierdzając nieprawidłowości, około godziny 630 uruchomili je. Około godziny 730 kosz zasypowy kruszarki szczękowej został zablokowany bryłami kamiennymi. Jeden z operatorów uruchomił stojącą w pobliżu sterowni koparkę gąsienicową i za pomocą łyżki tej koparki udrożnił kosz zasypowy. Następnie odjechał koparką na miejsce postoju, wysiadł z kabiny i nie wchodząc do sterowni, w której przebywał drugi operator, udał się w rejon urządzeń przeróbczych. Około godziny 800 operator przebywający w sterowni zauważył swojego kolegę, z zakrwawionym prawym przedramieniem, wychodzącego spod przenośnika taśmowego PTN 1000/8 i idącego w kierunku sterowni. Awaryjnym wyłącznikiem bezpieczeństwa natychmiast wyłączył urządzenia przeróbcze. Przez radiotelefon o wypadku powiadomił sztygara zmianowego i wezwał pogotowie ratunkowe. Poszkodowany o własnych siłach doszedł do sterowni, a przybyłemu na miejsce sztygarowi powiedział, że taśma przenośnika wciągnęła mu rękę. Poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy przedlekarskiej. Po około 10 minutach przyjechało pogotowie ratunkowe i przetransportowało poszkodowanego do szpitala. W wyniku wypadku poszkodowany doznał wielomiejscowego urazu kończyny górnej prawej, m.in. złamania kości ramiennej i promieniowej, złamania wyrostka rylcowatego kości łokciowej, zmiażdżenia tkanek miękkich okolicy ramienia i zerwania paznokcia palca III. 
Przyczyną wypadku było pochwycenie kończyny górnej prawej operatora ciągu krusząco-sortującego przez będący w ruchu bęben zwrotny przenośnika taśmowego PTN 1000/8. 
Przyczyna ta była następstwem eksploatacji przenośnika bez wymaganych osłon.
W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor OUG w Kielcach wstrzymał eksploatację przenośnika taśmowego PTN 1000/8 w odkrywkowym zakładzie górniczym „Raciszyn II” - złoże „Raciszyn II”, określając warunki wznowienia ruchu tego przenośnika:

  1. wyposażenie przenośnika taśmowego PTN 1000/8 w urządzenia służące jako osłony części wirujących i  ruchomych przenośnika;
  2. zezwolenie kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie ww. przenośnika do ruchu w zakładzie górniczym - po jego wyposażeniu w urządzenia określone w pkt 1.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry