3.11.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 05.11.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 55/2014/EW

w sprawie wypadku urazu oka, zaistniałego w dniu 3 listopada 2014 r. o godz. 745 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej, któremu uległ robotnik transportowy pz., lat 30, pracujący w górnictwie 2 lata.

Wypadek zaistniał w chodniku badawczym 413 górnym, w pokładzie 413, w którym zabudowane były 2 tamy wentylacyjne przejazdowe automatyczne typu „KROK”. W tamach wykonano przedział transportowy z automatycznie otwieranymi i zamykanymi przęsłami, oraz przedział komunikacyjny dla przejścia ludzi z drzwiami połączonymi poprzez układ rolek z mechanizmem złożonym z ciężarka z linką stalową.

W dniu 3 listopada 2014 r. na zmianie „A”, metaniarz oddziału WOM przechodził przez tamę śluzy wentylacyjnej. Zauważył, że w przedziale dla przejścia ludzi zablokowana jest linka mechanizmu samoczynnego zamykania drzwi. Metaniarz przy użyciu szczypiec uniwersalnych próbował uwolnić zablokowaną linkę stalową mechanizmu. Szczypce ześliznęły się z linki stalowej i metaniarz uderzył się nimi w lewe oko doznając urazu gałki ocznej.
Przyczyną wypadku było uderzenie się metaniarza w lewe oko szczypcami uniwersalnymi, które ześlizgnęły się z linki stalowej mechanizmu do samoczynnego zamykania drzwi tamy.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry