3 11 2015

 Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                  

Katowice, dnia 9 listopada 2015 r.

INFORMACJA Nr  62/2015/EW

o wypadku zbiorowym (dwa lekkie) związanym z tąpnięciem zaistniałym w dniu 03 listopada 2015 r., około godz. 0156, wywołanym samoistnym wstrząsem górotworu o energii 2,8 x 106J, w piętrze D1E (blok zawarty między wiązką chodników D-12, D-13 a chodnikiem D-45e) oddziału G-23 w KGHM Polska Miedź S.A.  O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie. 

Roboty eksploatacyjne prowadzono z pasa P-10 oddziału G-23 w piętrze D1E zlokalizowane w rejonie zniesionego filara ochronnego dla zlikwidowanych szybów P-III i P-IV na poziomie 810 m. W  piętrze D1E złoże rudy miedzi wybierano systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu J-UG-PS. Caliznę rozcinano na filary o wymiarach 6 x 8 m lub 6 x 9 m. Złoże rud miedzi w rejonie, występujące w piaskowcu,  łupku i dolomitach o zmiennej miąższości - łącznie od 3,0 do 6,0 m, zaliczono do trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami. Skały stropu zaliczono do klasy trzeciej i drugiej skał stropowych, a skały spągu do klasy trzeciej skał spągowych. Roboty eksploatacyjne prowadzono wg projektu technicznego eksploatacji oraz szczegółowego projektu eksploatacji, zatwierdzonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego. Do zabezpieczania stropu wyrobisk eksploatacyjnych stosowano obudowę kotwową rozprężną o długości żerdzi 1,8 m, z głowicami wzmocnionymi, w siatce kotwienia 1,5 m x 1,5 m.

W dniu 03 listopada 2015 r. o godz. 0156 w piętrze D1E oddziału G-23, wystąpił samoistny wstrząs górotworu o energii 2,8 x 106J, którego ognisko zlokalizowano w strefie roboczej frontu eksploatacyjnego, w rejonie skrzyżowania komory K-18a i pasa P-9. W rejonie zagrożenia znajdowało się dwóch pracowników – operator wiertnicy przebywający w komorze K-17 i operator wiertnicy przebywający w komorze K-15. Obaj pracownicy, w wyniku dynamicznego oddziaływania skutków wstrząsu ulegli wypadkom lekkim. Operator wiertnicy, który był z komory K-17 samodzielnie opuścił wyrobisko i wycofał się z rejonu zagrożenia. Operator wiertnicy z komory K-15, wycofał się z wyrobiska i rejonu zagrożenia przy wsparciu ratownika.

Poszkodowani, po udzieleniu pierwszej pomocy lekarskiej, zostali przewiezieni do Szpitala Miejskiego w Głogowie.

Według opinii lekarskich poszkodowani, w wyniku oddziaływania tąpnięcia, doznali następujących obrażeń:

 • górnik-operator wiertnicy nr zak. 252: stłuczenie głowy, stłuczenie przedramienia po stronie prawej, uraz kręgu szyjnego;
 • górnik-operator wiertnicy nr zak. 236: stłuczenie okolic kręgosłupa szyjnego i kręgosłupa lędźwiowego.

W dniu 4.11.2015 r. na zmianie pierwszej dokonano oględzin rejonu zdarzenia, w wyniku, których stwierdzono następujące skutki:

 • obsypanie i opadnięcie łat stropowych w komorze K-17 od czoła przodka do pasa
  P-11 na głębokość do 0,5 m,
 • zawał stropu w pasie P-10 pomiędzy komorami K-15 do K-11 o nieznanej wysokości
  i nieznanym zasięgu w kierunku calizny (brak dostępu),
 • obsypanie ociosów komór od K-11 do K-4 do czoła przodków do pierwszego pasa przycaliznowego na głębokość 0,3 m z wyjątkiem K-4 gdzie dochodzi ono do 1,5 m.

Na podstawie oceny stanu wyrobisk i ich obudowy oraz skutków wstrząsów zjawisko zakwalifikowano, jako tąpnięcie.

 Po przeprowadzonych oględzinach, w związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor OUG we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, w części dotyczącej postępu przodków komór w bloku eksploatacyjnym zawartym między wiązką chodników D-12, D-13 a chodnikiem D-45e w piętrze D1E pola D oddziału G-23, do czasu:

 • przeprowadzenia kontroli stanu wyrobisk i ich obudowy, w szczególności dróg dojazdowych do rejonu prowadzonych robót i w obrębie pola eksploatacyjnego,
 • usunięcia zagrożenia od załadowanego materiałem wybuchowym przodków K-8, K-7,
  K-6 drążonych z pasa P-11 oraz pasa P-11 z komory K-6 na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,
 • opracowania sposobu bezpiecznego usunięcia skutków tąpnięcia dla wyprowadzenia samojezdnych wozów wiertniczych nr.252 i nr.236 pozostawionych w przodkach komór: K-15 i K-17 w zakresie i na zasadach ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

 Ponadto Dyrektora OUG we Wrocławiu nakazał:

 • dokonać przez Kopalniany Zespół ds. Tąpań i Zawałów analizy szczegółowego projektu eksploatacji w piętrze D1E oddziału G‑23, a zwłaszcza głównych parametrów eksploatacji oraz profilaktyki tąpaniowej,
 • ustalić dalszy sposób prowadzenia eksploatacji w piętrze D1E oddziału G-23,
  z uwzględnieniem wyników dokonanej analizy,
 • uzyskać opinię Zespołu KGHM Polska Miedź ds. Tąpań, Zawałów i Kierowania Stropem

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

 

do góry