3 12 2014

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa 

Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 16.12.2014 r.

 

I N F O R M A C J A Nr 63/2014/EW

 o wypadku lekkim urazu gałki ocznej, któremu w dniu 3 grudnia 2014 r., około godz. 750, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” w Lubinie, na poziomie 610 m, uległ operator maszyn i urządzeń, lat 35, pracujący w górnictwie  9 lat

 
Do wypadku doszło w pochylni EWII, w oddziale T-10, podczas prac remontowych w przesypie przenośnika taśmowego EWII/P-3. Operator maszyn i urządzeń był przodowym dwuosobowego zespołu, którego zadaniem była wymiana nakładki wzmacniającej lewą stronę przesypu (patrząc w kierunku ruchu taśmy). W celu odkręcenia zużytej nakładki od burty, pracownicy unieśli zsuwnię przesypu i zablokowali ją w pozycji poziomej przez podłożenie pod nią pręta opierającego się obustronnie na burtach przesypu. Po wymianie nakładki, przodowy uderzając kilkakrotnie młotkiem w pręt podtrzymujący zsuwnię próbował go wybić w celu opuszczenia podwieszonej zsuwni. Po kolejnym uderzeniu młotkiem w pręt odprysk metalu uderzył operatora w oko. Poszkodowany został przewieziony do Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie. Stwierdzono ranę perforacyjną oka lewego (opinia lekarska z dnia 3 grudnia 2014 r.). Poszkodowanego przewieziono do Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu na ul. Borowskiej w celu konsultacji specjalistycznej.

Wysokość wyrobiska w miejscu zdarzenia wynosiła 3,5 m, szerokość ok. 5 m.

Przesyp przenośnika taśmowego EWII/P-3 był objęty systemem monitoringu. Zabezpieczono nagranie z opisanego zdarzenia.

Przyczyną wypadku było uderzenie poszkodowanego w lewe oko niezidentyfikowanym odpryskiem z prawej burty przesypu.

Do wypadku przyczyniło się:

  • zaniechanie użycia okularów ochronnych w trakcie pracy - przy użyciu młotka
  • brak ustalonej pisemnej procedury wymiany nakładki.

W trakcie przeprowadzonych oględzin nie zachodziła potrzeba wydania decyzji przez, Dyrektora Okręgowego Urzędu we Wrocławiu.

W związku z wątpliwościami o przebiegu zdarzenia do sporządzenia informacji wykorzystano zabezpieczone nagranie z monitoringu i w oparciu o materiały stwierdzono stan faktyczny i przebieg zdarzenia.

Dalsze działania Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu zostaną podjęte po zakończeniu postępowania.

 Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry