3 12 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                                                                                                                      Katowice, dnia 14 grudnia 2016 r.

 

 

INFORMACJA Nr 63/2016/EW

w sprawie wypadku (bez kwalifikacji stopnia ciężkości), zaistniałego w dniu 3 grudnia  2016 r. o godzinie 1240, w zakładzie górniczym – „Kopalnia Łagów II” w Łagowie, gmina Łagów, powiat kielecki, należącym do Przedsiębiorcy – BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno, któremu uległ operator wozidła technologicznego, lat 32, pracujący w górnictwie 1 rok i 5 miesięcy.

Wypadek miał miejsce na spągu III poziomu eksploatacyjnego wyrobiska odkrywkowego podczas przewozu mas ziemnych wozidłem technologicznym Volvo typu A30D.

Volvo A30D to trzyosiowy resorowane wozidło przegubowe ze skrętem ramą, o ładowności 28 Mg i pojemności skrzyni ładunkowej 17,5 m3. Maszyna wyposażona jest w zasadniczy, dwuobwodowy, powietrzno-hydrauliczny układ hamulcowy z hamulcami tarczowymi oraz hamulec postojowy typu sprężynowego działający na wał napędowy wozidła.

W dniu 3 grudnia 2016 r. na zmianie I, operator wozidła Volvo A30D, o numerze zakładowym 1.14, transportował masy ziemnych nadkładowych na III poziom eksploatacyjny w celu obwałowania osadnika odpadów przeróbczych. Wykonując kolejny kurs, operator wozidła zjeżdżał z ładunkiem po pochylni o długości 195 m i nachyleniu 13°. Prawdopodobnie, na skutek awarii układu hamulcowego, stracił panowanie nad pojazdem
i najechał na pryzmę mas ziemnych i skalnych o wysokości około 1,5 m, znajdującą się na spągu III poziomu. W wyniku najazdu na skarpę pryzmy skrzynia ładunkowa wozidła przewróciła się na lewy bok, a operator przez lewe okno boczne wypadł z kabiny na spąg wyrobiska.

Po wypadku poszkodowany został przewieziony do szpitala w Kielcach, gdzie aktualnie przebywa. Poszkodowany doznał złamania kości ręki prawej i rozcięcia głowy.

Przyczyną wypadku było przewrócenie się na bok wozidła Volvo A30D, w wyniku czego, niezabezpieczony pasami bezpieczeństwa, operator wozidła wypadł z kabiny na spąg wyrobiska.

W związku z wypadkiem Dyrektor OUG w Kielcach wstrzymał eksploatację wozidła technologicznego Volvo typu A30D nr 1.14 oraz określił następujące warunki wznowienia ruchu:

  • Przeprowadzenie oceny stanu technicznego wozidła przez specjalistyczną jednostkę;
  • Doprowadzenie wozidła do stanu zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową;
  • Zezwolenie kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie wozidła do ruchu w zakładzie górniczym.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry