3 12 2017

Wyższy Urząd Górniczy

         Departament

Warunków Pracy i Szkolenia 

Katowice, dnia 12 grudnia 2017 r.

 

INFORMACJA Nr 70/2017/EW

o niebezpiecznym zdarzeniu zaistniałym w dniu 3 grudnia 2017 r. o godz. 900 w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. w Katowicach Oddział KWK Ruda w Rudzie Śląskiej Ruch Halemba, polegającym na awarii ciągnika podwieszonego typu KPCZ-148 i pożarze w układzie wylotowym spalin silnika ciągnika.

 Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w chodniku ścianowym 7 w pokładzie 418/1 na poziomie 830 m.

Pokład 418/1 zaliczony został do II stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia zagrożenia wodnego i IV kategorii zagrożenia metanowego.

Pokład 418/1 eksploatowany był ścianą 7, prowadzoną pomiędzy chodnikiem ścianowym 7 i chodnikiem badawczym 5. Chodnik ścianowy 7 wydrążono w obudowie  typu V32/11/4/A z przecinki badawczej w pokładzie 418/1 i zaliczono do stopnia „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu. Ściana 7  przewietrzana była prądem powietrza doprowadzanym chodnikiem ścianowym 7 i odprowadzanym chodnikiem badawczym 5 oraz dalej wyrobiskami wentylacyjnymi do szybu Północnego II. W chodniku 7 badawczym i przecince badawczej w pokładzie 418/1 zabudowany był układ transportu materiałów szynową kolejką podwieszoną z napędem własnym spalinowym. Układem tym prowadzono m.in., transport sekcji obudowy zmechanizowanej z chodnika ścianowego 7 do komory demontażowej sekcji obudowy zmechanizowanej w chodniku ścianowym 4 w pokładzie 418/1.

W dniu 3 grudnia 2017 r. na zmianie A rozpoczynającej się o godzinie 630, nadsztygar górniczy skierował 3 górników oddziału GTD-1, w tym maszynistę i konwojenta, do transportu sekcji obudowy zmechanizowanej typu Glinik 08/29-POzW2 z chodnika ścianowego 7 do komory demontażu sekcji w chodniku ścianowym 4. Na tej samej zmianie 2 pracowników oddziału TWP wierciło otwór technologiczny, w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 78 w ścianie 7.

W chodniku 7, trzech górników oddziału GTD-1 załadowało na zestaw szynowej kolejki podwieszonej z ciągnikiem typu KPCZ-148 o nr kopalnianym C14, sekcję obudowy zmechanizowanej typu Glinik 08/29-POzW2. Po załadunku sekcji obudowy zmechanizowanej jeden z górników poszedł do komory demontażu sekcji w chodniku ścianowym 4. Maszynista i konwojent zajęli miejsca w kabinach ciągnika typu KPCZ-148 i rozpoczęli transport sekcji obudowy zmechanizowanej chodnikiem ścianowym 7. Podczas jazdy zestawem transportowym, przed skrzyżowaniem chodnika ścianowego 7 z przecinką badawczą w pokładzie 418/1 nastąpiło prawdopodobnie uszkodzenie chłodnicy spalin ciągnika i wyciek cieczy chłodzącej. Spowodowało to wzrost temperatury w układzie wylotowym spalin silnika ciągnik typu KPCZ-148 i jego zatrzymanie oraz pojawienie się na wyświetlaczu w kabinie maszynisty komunikatu
o przekroczeniu temperatury spalin. Konwojent zauważył, że z układu wylotowego spalin silnika wyrzucane są iskry i poinformował o tym maszynistę, który wyłączył silnik spalinowy ciągnika.
Po wyłączeniu silnika z układu wylotowego spalin silnika zaczęły wydostawać się płomienie oraz nastąpiło wyzwolenie automatycznego układu gaśniczego ciągnika. Maszynista z konwojentem, przy użyciu  gaśnic proszkowych 6 kg przystąpili do gaszenia pożaru w układzie wylotowym spalin silnika. Po użyciu 4 gaśnic proszkowych 6 kg pożar w układzie wylotowym silnika został ugaszony.

W wyniku awarii chodnikiem ścianowym 7 , ścianą 7, chodnikiem badawczym 5 w pokładzie 418/1 oraz wyrobiskami wentylacyjnymi do szybu Północnego II przemieszczały się gazy wyrzucone z układu wylotowego spalin silnika ciągnik typu KPCZ-148. Czujniki tlenku węgla zabudowane w rejonie wentylacyjnym ściany 7 w pokładzie 418/1 zarejestrowały maksymalną zawartość tlenku węgla 17 ppm. Dwóch pracowników oddziału TWP, którzy wiercili otwór technologiczny, w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 70 w ścianie 7 wycofało się, bez użycia aparatów ucieczkowych, pod szyb Grunwald IV na poziomie 830 m.  W kopalnianym punkcie pierwszej pomocy, pracowników tych zbadał lekarz, który zalecił przewiezienie ich do szpitala w celu przeprowadzenia badań kontrolnych. W Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej, po przeprowadzeniu badań, pracownicy zostali odesłani do domu. Lekarz wydał opinię o „narażeniu pracowników na gazy i pary (dym) nieokreślone” z przewidywanym terminem leczenia 7 dni. W dniu 5 grudnia 2017 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 630 pracownicy stawili się do pracy i zostali zatrudnieni na swoich stanowiskach. Tego samego dnia z-ca kierownik ruchu zakładu górniczego powiadomił Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, że nie kwalifikuje tego zdarzenia jako wypadku przy pracy.

Przyczyną niebezpiecznego zdarzenia polegającego na awarii ciągnika podwieszonego typu KPCZ-148 i pożarze w układzie wylotowym spalin silnika był wzrost temperatury  spowodowany wyciekiem cieczy z uszkodzonej chłodnicy spalin.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej ciągnika podwieszonego typu KPCZ-148 do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i skutków awarii oraz przeprowadzenia odbioru technicznego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry