4 02 2020

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia             

Katowice, dnia 12 lutego 2020 r                                                    

INFORMACJA Nr 1/2020śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 4 lutego 2020 r. około godziny 715  w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział  KWK Piast-Ziemowit w Bieruniu Ruch Ziemowit w Lędzinach, któremu uległ górnik oddziału górniczego GTU 1Z, lat 29, pracujący w górnictwie 5 lat i 3 miesiące.

 Wypadek zaistniał w upadowej taśmowej 080 na poziomie III (650 m), w której eksploatowany był  przenośnik taśmowy typu VT/III-1400 o numerze kopalnianym T-12, stanowiący element układu transportu urobku ze ścian nr 105 i 106 w pokładzie 209.

W dniu 4 lutego 2020 r. na zmianie Ia, rozpoczynającej się o godzinie 200, osoba dozoru ruchu oddziału górniczego GTU 1Z wyznaczyła pracowników do obsługi przenośników taśmowych układu transportu urobku ze ścian nr 105 i 106, w tym między innymi górnika tego oddziału do obsługi przenośnika taśmowego typu VT/III-1400 o numerze kopalnianym T-13. Po dotarciu na stanowisko pracy, w rejon skrzyżowania upadowej taśmowej 080 z upadową taśmową 082, gdzie zlokalizowany był przesyp urobku z przenośnika taśmowego o numerze kopalnianym T-13 na przenośnik taśmowy o numerze kopalnianym T-12, górnik przystąpił do wykonywania swoich zadań. O godzinie 716 nastąpiło zablokowanie ruchu przenośnika o numerze kopalnianym T-12,z wyłącznika awaryjnego zabudowanego na stacji zwrotnej tego przenośnika, przez pracowników  ze zmiany I, którzy zauważyli leżącego na spągu górnika. Pracownicy powiadomili osobę wyższego dozoru ruchu i rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy. O godzinie 720 o zdarzeniu został poinformowany dyspozytor ruchu zakładu górniczego, który skierował w miejsce wypadku zastęp ratowników. Poszkodowany został przetransportowany pod szyb nr I, gdzie opiekę medyczną nad nim przejął lekarz zakładowy. Po wydaniu na powierzchnię, poszkodowanego przetransportowano do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. Lekarz zakładowy wystawił opinię: zapaść krążeniowo oddechowa o nie ustalonej przyczynie. W dniu 6.02.2020 r. od lekarza kierującego oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Górnośląskiego Centrum Medycznego, Szpitala w Katowicach - Ochojcu uzyskano informację, że w dniu 5.02.2020 r. o godzinie 1800 nastąpił zgon pracownika.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było najprawdopodobniej uderzenie górnika w głowę „żerdzią do kotwienia”, którą wykonywał nieokreślone czynności w rejonie stacji zwrotnej, będącego w ruchu przenośnika taśmowego o numerze kopalnianym T-12.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

1) Wstrzymał ruch przenośnika taśmowego typu VT/III-1400 o numerze kopalnianym T-12, zabudowanego w upadowej taśmowej 080 na poziomie III (650m), w związku z  zaistnieniem bezpośredniego zagrożenia dla tego zakładu i jego pracowników oraz określił następujące warunki wznowienia ruchu tego urządzenia:

  • w stacji zwrotnej usunąć nagromadzony urobek,
  • wymienić uszkodzone (przetarte) kozły,
  • wymienić głowicę zwrotni,
  • przeprowadzić, przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego, odbiór techniczny przenośnika, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości prowadzenia taśmy przenośnikowej oraz uzyskać zezwolenie kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie go do ruchu.

2)  Nakazał zabezpieczyć, w sposób ustalony przez kierownika ruchu zakładu górniczego:

  • głowicę zwrotni przenośnika taśmowego typu VT/III-1400 o numerze kopalnianym T-12, zabudowanego w upadowej taśmowej 080 na poziomie III (650m),
  • „żerdź do kotwienia” o długości 1,5m i średnicy 24 mm, która w trakcie oględzin miejsca wypadku znajdowała się w otworze głowicy zwrotni ww. przenośnika, przy śrubie regulacyjnej, po stronie południowej wyrobiska.

3)  Nakazał zapoznać załogę zatrudnioną w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry