4.04.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa
Otworowego i Wiertnictwa

Katowice, dnia 14.04.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 16/2014/EW

w sprawie wypadku indywidualnego (lekkiego), zaistniałego w dniu 04.04.2014 r. o godz. 500 w zakładzie górniczym Kopalnie Dolomitu S.A. - Kopalnia „Budy” w Budach, należącym do Przedsiębiorcy – Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu, któremu uległ kierowca wozidła technologicznego, lat 41, pracujący w górnictwie 8 lat.

Wypadek zaistniał w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalnie Dolomitu S.A. - Kopalnia „Budy” w Budach, w wyrobisku stokowo - wgłębnym, na pochylni transportowej z II-go poziomu, w rejonie południowo – zachodnim wyrobiska „Budy”, podczas przewozu urobku z wyrobiska do zakładu przeróbczego, wozidłem (samochodem) technologicznym marki BIEŁAZ typu 7547, numer ewidencyjny 18.

Przed godziną 500 w dniu 4.04.2014 r. kierowca jechał po raz kolejny na tej zmianie z ładunkiem do zakładu przeróbczego pochylnią transportową z poziomu II. Nachylenie wzdłużne pochylni na długości około 70 m wynosiło około 8 %. Od strony południowej pochylnia ograniczona była skarpą, wzdłuż której ułożony był odwadniający rurociąg stalowy, a od strony północnej usypanym wałem ochronnym. Jadąc do góry po pochylni transportowej, około 40 m przed jej końcem, kierowca usłyszał trzask. Wozidło zatrzymało się i zaczęło staczać się do tyłu. Kierowca rozpoczął hamowanie wciskając pedał hamulca, jednak wozidło dalej zsuwało się do tyłu. Następnie zaciągnął hamulec ręczny, skręcił kierownicę w lewo aby najechać tylną częścią wozidła na skarpę. Wozidło tyłem zsunęło się na rurociąg i wjechało na skarpę do wysokości około 1,4 m. W wyniku najechania tylnych lewych kół wozidła na skarpę, nastąpiło jego przewrócenie się na prawą stronę. Kierowca trzymał się kierownicy. Siła upadku wozidła wyrzuciła go z fotela wybijając plecami prawą boczną szybę kabiny. Kierowca znalazł się na otworzonej, opartej na ziemi, masce silnika co zamortyzowało jego upadek. O własnych siłach opuścił miejsce wypadku.

Przybyli na miejsce wypadku sztygar oraz kierownik kopalni po rozmowie z kierowcą, kierowca odwieziony został do lekarza rodzinnego, który zlecił wykonanie badania specjalistycznego w Oddziale Ratunkowym Szpitala Powiatowego w Staszowie. Po stwierdzeniu złamania 9-go żebra i opatrzeniu poszkodowany kierowca został wypisany do domu.

Przyczyną wypadku było przewrócenie wozidła w wyniku najechania lewą stroną na pochyłość skarpy podczas jego zsuwania się po pochylni transportowej, pomimo próby zahamowania staczającego się już wozidła, po mokrej i śliskiej nawierzchni. Przyczyna zaistniała na skutek braku napędu na koła po urwaniu (ukręceniu) się prawej półosi napędowej wozidła.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji wozidła BIEŁAZ typu 7547 nr 18, do czasu doprowadzenia wozidła do stanu technicznego zgodnego z dokumentacją techniczną oraz przeprowadzenia odbioru technicznego po dokonanej naprawie i ponownego dopuszczenia do ruchu przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry