4.05.2012

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 8.05.2012 r.

I N F O R M A C J A Nr 29/2012/EW

w sprawie wypadku - poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w dniu 04.05.2012 r. około godziny 2020, w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Wieczorek” w Katowicach, któremu uległ elektromonter oddziału MEE-1, lat 33, pracujący w górnictwie 8 lat.

Wypadek zaistniał w chodniku 346 w pokładzie 620, na poziomie 730 m, przy stacji transformatorowej typu IT3Sb 400/6/0,5 o numerze kopalnianym 529. Wyrobisko, o wysokości 3,8 m, szerokości 5,7 m i nachyleniu 00 , wykonane było w obudowie łukowej typu ŁP-10/V25.

W dniu 4 maja 2012 r. na zmianie nocnej „C”, rozpoczynającej się o godzinie 1800, sztygar zmianowy oddziału MEE-1 skierował elektromontera w rejon wyrobisk z taśmową odstawą urobku ze ściany 312 w pokładzie 620, na poziomie 730 m, w celu utrzymania ruchu urządzeń elektrycznych w tym rejonie.

Około godziny 2020 elektromonter samodzielnie przystąpił do podłączenia cewki wybijakowej wyłącznika mocy, w będącej pod napięciem stacji transformatorowej typu IT3Sb 400/6/0,5, przy otwartej komorze dolnego napięcia 500 V. W trakcie tych prac spowodował zwarcie i został poparzony łukiem elektrycznym.

W wyniku zdarzenia elektromonter doznał oparzenia obu rąk i przedramion I i II stopnia, oparzenia twarzy I stopnia oraz oparzenia gałek ocznych.

Według wstępnych ustaleń przyczyną wypadku elektromontera było poparzenie łukiem elektrycznym, powstałym na wskutek zwarcia, podczas podłączania cewki wybijakowej wyłącznika mocy, zabudowanego w komorze dolnego napięcia, w będącej pod napięciem stacji transformatorowej.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji stacji transformatorowej typu IT3Sb 400/6/0,5, zabudowanej w chodniku 346 w pokładzie 620, na poziomie 730 m, do czasu:

  • usunięcia skutków zwarcia i doprowadzenia aparatury będącej na wyposażeniu komory dolnego napięcia tej stacji do sprawności technicznej,
  • odbioru technicznego i odbioru technicznego przeprowadzonego przez rzeczoznawcę oraz uzyskania ponownego zezwolenia kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie do ruchu stacji transformatorowej wraz z siecią zasilającą,

ponadto nakazał:

  • bezzwłocznie ponownie przeszkolić elektromonterów, zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego, w zakresie organizacji i warunków bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,
  • z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku bezzwłocznie zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry