4 05 2020

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia 

              Katowice, dnia  1  lutego 2021 r.                                                               

INFORMACJA Nr 5/2020śm./EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 4 maja 2020 r. około godziny 1050  w TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina w Libiążu, któremu uległ górnik sekcyjny oddziału górniczego G1.

Wypadek zaistniał w ścianie 705, w pokładzie 207, na poziomie 800 m, przewietrzanej systemem na „U”. Eksploatacja niemetanowego pokładu 207 ścianą 705, o wysokości do 4 m, prowadzona była od dnia 18.02.2020 r., z wykorzystaniem kombajnu ścianowego typu FS 400/3,3, przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu PSZ-950/3x500 NOWOMAG oraz 154 sekcji obudowy zmechanizowanej typu: FRS 20/41 (110 sekcji liniowych i 6 sekcji skrajnych) i typu Glinik 20/41 (38 sekcji liniowych). Rejon ściany zaliczony został do pierwszego stopnia zagrożenia tąpaniami.

W dniu 4 lutego 2020 r. na zmianie I, rozpoczynającej się od godziny 500, osoba dozoru ruchu oddziału górniczego G1, skierowała 14 osobową brygadę do prac w ścianie 705, w skład której wchodził między innymi górnik sekcyjny. Około godziny 1050, gdy w trakcie prowadzenia urabiania calizny węglowej nastąpiło zatrzymanie przenośników odstawy urobku ze ściany, sztygar zmianowy, przechodząc obok kombajnu, zauważył leżącego na spągu nieprzytomnego górnika sekcyjnego. Poszkodowany miał uraz głowy. Sztygar zmianowy zorganizował udzielanie pierwszej pomocy oraz powiadomił o zdarzeniu dyspozytora ruchu kopalni. Pracownicy brygady zatrudnionej w ścianie wytransportowali na noszach poszkodowanego ze ściany, pod szyb Janina IV, gdzie udzielanie pomocy kontynuował ratownik medyczny. Po wytransportowaniu górnika sekcyjnego na powierzchnię lekarz, o godzinie 1250, stwierdził zgon pracownika i wystawił opinię: uraz głowy, głęboka rana okolicy ucha prawego, rana głowy okolicy czoła po stronie lewej i na szyi.

Przyczyną wypadku było uderzenie górnika - przebywającego w miejscu niedozwolonym, tj. w rejonie kombajnu ścianowego przy uruchomionych organach - nieustalonym narzędziem lub przedmiotem, pochwyconym i odrzuconym przez urabiający organ kombajnowy lub odspojoną od ociosu bryłą węgla, w wyniku czego górnik doznał urazu głowy.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

I. Wstrzymał ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej eksploatacji pokładu 207 ścianą 705, do czasu dokonania sprawdzenia, na zasadach określonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji eksploatowanych w ścianie 705.

II.Nakazał:

  • zapoznać załogę zatrudnioną w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami zdarzenia oraz przypomnieć pracownikom zatrudnianym w wyrobiskach ścianowych ustalenia określające zasady bezpiecznego poruszania się w tych wyrobiskach.
  • niezwłocznie poinformować Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, o wynikach sprawdzenia stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji eksploatowanych w ścianie 705.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry