4 06 2016

W rozdzielni 6kV RA-1, w wyniku zadziałania zabezpieczenia zwarciowego, nastąpiło awaryjne wyłączenie wyłącznika mocy w polu nr 5 (dopływowym z transformatora T 15/6 kV), powodując wyłączenie rozdzielni spod napięcia. W wyniku wyłączenia, zostały pozbawione zasilania obiekty na powierzchni zakładu górniczego, w tym między innymi: stacja wentylatorów głównych przy szybie Nr 1 i stacja odmetanowania. Z zagrożonego rejonu wycofano 91 osób bez użycia aparatów oddechowych, a następnie po uruchomieniu wentylatora głównego i przewietrzeniu wyrobisk załoga udała się do miejsc pracy. Awaria trwała do godz. 507.

do góry