godło Polski
PL EN

4.09.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 10.09.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 45/2013/EW

o wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 4.09.2013 r. około godziny 1225 w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, w trakcie robót budowlanych polegających na przebudowie elewacji budynku kompleksowego ob. 3.1-3.4 w ZPMW, któremu uległ spawacz firmy P.W. „KONS-REM” Spółka Jawna Paliszewski i Duda, lat 32, pracujący w ruchu zakładu górniczego od 9 lipca 2013 r. (zatrudniony w firmie od 3.03.2010 r.).

Wypadek zaistniał podczas demontażu żelbetowej, prefabrykowanej płyty elewacyjnej ze ściany północnej, na poz. 0,0 m budynku kompleksowego ob. 3.1-3.4 w ZPMW JSW S.A. KWK „Pniówek”. Przedmiotowe prace, polegające na przebudowie elewacji budynku kompleksowego ob. 3.1-3.4, wykonywała firma P.W. „KONS-REM” Od dnia 19.07.2013 r. prowadzono demontaż elewacji północnej, począwszy od osi nr 30 budynku kompleksowego.

W dniu 4.09.2013 r. na zmianie, rozpoczynającej się od godziny 700, brygadzista (osoba dozoru niższego w specjalności budowlanej) - skierował 8 pracowników do wykonywania robót budowlanych, w tym 2 pracowników: spawacza i montera rusztowań do demontażu dwóch płyt elewacyjnych w osiach 24-26 na poz. 0,0 m. Demontaż płyt elewacyjnych (o wymiarach 6,0 m x 1,20 m x 0,17 m), prowadzone były przy użyciu palnika gazowego i polegały na odcinaniu dolnych marek, mocujących płyty elewacyjne do słupów stalowych.

 Pracownicy przystąpili do robót demontażowych bez zabezpieczenia, przed przewróceniem płyt w osiach 24-26. Wykonali odcięcie dolnych mocowań płyty w osiach 25-26 od słupów stalowych, znajdując się po stronie zewnętrznej budynku. Następnie przystąpili do wykonania analogicznych czynności przy płycie w osiach 24-25. W trakcie odcinania drugiej dolnej marki około godziny 1225, nastąpiło jej niekontrolowane przewrócenie. Naroże płyty przygniotło częściowo, spawacza do podłoża gruntowego.

Poszkodowany został uwolniony spod płyty przez pracowników firmy, którzy udzielili mu pierwszej pomocy. Lekarz zbadał poszkodowanego i skierował go do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. We wstępnej opinii lekarskiej z dnia 4.09.2013 r, stwierdził uraz miednicy oraz uda.

Do prowadzenia akcji ratowniczej nie wnosi się uwag.

Przyczyną wypadku ciężkiego, przygniecenia spawacza płytą elewacyjną do podłoża gruntowego, było nieprzestrzeganie ustaleń, zawartych w instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych oraz niewłaściwa organizacja prac demontażowych płyty elewacyjnej, co polegało na wykonywaniu prac bez wymaganych zabezpieczeń.

O zaistniałym wypadku, Dyrektor OUG w Rybniku został powiadomiony przez KRZG około godziny 1330.

W związku z zaistniałym wypadkiem, Dyrektor OUG w Rybniku wstrzymał roboty budowlane polegające na przebudowie elewacji budynku kompleksowego ob. 3.1-3.4 i nakazał:

  • wygrodzić i oznakować strefę niebezpieczną wokół elewacji północnej budynku kompleksowego ob. 3.1-3.4, w osiach 23-30, 
  • wykonać zabezpieczenie otwartych pól elewacyjnych, wzdłuż przejść komunikacyjnych i technologicznych, na wszystkich poziomach budynku kompleksowego ob. 3.1-3.4, chroniące pracowników przed upadkiem z wysokości.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry