4 09 2019

Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                               

 Katowice, dnia 17 lutego 2020 r.

INFORMACJA Nr 56/2019/EW

 o niebezpiecznym zdarzeniu – pożarze wozidła marki BELL model B50D, zaistniałym w dniu 4 września 2019 r. około godz. 1305 w odkrywkowym zakładzie górniczym Kopalnia Józefka Sp. z o.o. w Górnie, należącym do przedsiębiorcy Kopalnia Józefka Sp. z o.o., Górno 1, 26 – 008 Górno.

W zakładzie górniczym Kopalnia „Józefka” Sp. z o.o. wydobywane są wapienie i dolomity w sposób odkrywkowy, systemem ścianowym w wyrobisku stokowo-wgłębnym na pięciu poziomach eksploatacyjnych.

Transport urobku z wyrobiska do zakładu przeróbczego odbywa się po pochylni transportowej zlokalizowanej w południowo-zachodniej części wyrobiska. Do transportu wykorzystywane są wozidła technologiczne o napędzie spalinowym.

W dniu 4 września 2019 r. ok. godz. 13 kierowca wozidła marki Bell model B50D transportował urobek z najniższego, piątego poziomu eksploatacyjnego do zakładu przeróbczego. Około godz. 1305 w trakcie przejazdu pomiędzy II i III poziomem eksploatacyjnym kierujący wozidłem zauważył wydobywający się jasny dym zza kabiny pojazdu. Zatrzymał pojazd i rozpoczął gaszenie pożaru gaśnicą proszkową 6 kg znajdującą się na wyposażeniu pojazdu. Chwilę później z pomocą ruszył kierowca innego wozidła znajdującego się w pobliżu zdarzenia. Pomimo podjętej próby ugaszenia dwoma gaśnicami 6 kg i później dowiezionymi kolejnymi dwoma o wadze 4 kg (łącznie zużyto 4 gaśnice) pożaru nie ugaszono. W międzyczasie powiadomiona została Straż Pożarna, która po przybyciu na miejsce ugasiła pożar wozidła.

W wyniku zdarzenia spaleniu całkowitemu uległa kabina pojazdu. Nikt nie został poszkodowany, zdarzenie nie spowodowało skutków wypadkowych. Wozidło zabezpieczono poprzez podparcie jego kół oraz wysypano za nim pryzmę mas ziemno-skalnych uniemożliwiającą jego stoczenie się. Ponadto pojazd został ogrodzony taśmą ostrzegawczą i rozstawione zostały pachołki drogowe-ostrzegawcze.

Przyczyną pożaru wozidła było najprawdopodobniej zwarcie instalacji elektrycznej pojazdu. Przyczyna została określona w opinii Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach zawartej w informacji nr 1301001-1591. Stan wozidła uniemożliwiał określenie przyczyny zwarcia instalacji elektrycznej.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach nakazał niezwłoczne usunięcie wozidła z drogi technologicznej  w wyrobisku, a do czasu jego usunięcia – zabezpieczenia miejsca postoju wozidła w sposób określony przez kierownika ruchu zakładu górniczego, zapewniający bezpieczeństwo osób i ruchu zakładu górniczego. Ponadto decyzja nakazuje przekazanie do badań specjalistycznych odpowiedniej jednostce wozidło marki BELL model B50D w celu określenia przyczyn zaistniałego zdarzenia i poinformowania Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach o wynikach tych badań w terminie określonym w decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Kielcach.

do góry