4.11.2009

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 6.11.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 85/2009/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (4 wypadki lekkie), zaistniałego w dniu 4 listopada 2009 r. o godzinie 1045 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Halemba - Wirek” w Rudzie Śląskiej.

Wypadek zaistniał w dowierzchni wentylacyjnej równoległej, w odległości 79 m na południe od skrzyżowania z chodnikiem wentylacyjnym 1a, w pokładzie 402 na poziomie 830 m. W wyrobisku, wykonanym w obudowie typu ŁP-V29/10, zabudowane były: przenośnik taśmowy typu PTGm – 50/1000 oraz jezdnia oddanej do ruchu spalinowej kolejki szynowej podwieszanej.

W dniu 4 listopada 2009 r., na zmianie rannej, dwuosobowy zespół pracowników oddziału robót przygotowawczych GRP-4 prowadził transport sprzętu przeciwpożarowego (gaśnice i skrzynki hydrantowe) po jezdni spalinowej kolejki podwieszanej. Sprzęt przeciwpożarowy zawieszony był za pomocą wieszaków kablowych oraz metalowych prętów wygiętych w kształcie litery „S”, zamocowanych do wózka, o konstrukcji zbliżonej do wózka nośnego kolejki szynowej podwieszanej. Do jednego z wieszaków zamocowany był też 5 metrowy odcinek łańcucha gospodarczego, którym pracownicy zabezpieczali wózek przed zbiegnięciem. Nachylenie wyrobiska i trasy kolejki, na odcinku transportu, wynosiło od 4 do 12 stopni. Po przetransportowaniu sprzętu ppoż. na odległość około 270 m od skrzyżowania z dowierzchnią wentylacyjną równoległą, gdzie nachylenie wyrobiska wynosiło około 6º, pracownicy zatrzymali wózek. Wolny koniec łańcucha gospodarczego, przymocowanego do wózka, opasali o konstrukcję rurową trasy przenośnika taśmowego i przystąpili do rozładunku. Podczas prac rozładunkowych nastąpiło zbiegnięcie wózka, z 11 gaśnicami 6 kg i dwoma skrzynkami hydrantowymi wraz z wyposażeniem, po upadzie w kierunku dowierzchni wentylacyjnej równoległej. Przemieszczający się wózek, po pokonaniu odległości około 270 m, w chodniku wentylacyjnym 1a i 80 m w dowierzchni wentylacyjnej równoległej uderzył czterech pracowników oddziału wentylacji, którzy szli dowierzchnią wentylacyjną równoległą. Podczas uderzenia na wózku wisiało jeszcze 7 gaśnic – część sprzętu ppoż. spadła w czasie jazdy.

W wyniku uderzenia jeden z pracowników doznał urazu barku lewego i rany tłuczonej głowy, drugi urazu okolicy ciemieniowej głowy i okolicy lędźwiowej, trzeci urazu okolicy lędźwiowej, a czwarty urazu okolicy lędźwiowej i łokcia lewego. Poszkodowanych przewieziono do Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej – Goduli. Jednego z nich, po przeprowadzonym badaniu, wypisano do domu.

Przyczyną wypadku zbiorowego było uderzenie czterech pracowników, gaśnicami zawieszonymi na wózku, przemieszczającym się w sposób niezamierzony i niekontrolowany po jezdni spalinowej kolejki szynowej podwieszanej, po drodze o nachyleniu przekraczającym 4º.

Do zaistnienia wypadku przyczyniło się prowadzenie ręcznego transportu wózkiem, nieprzystosowanym do tego celu, po jezdni spalinowej kolejki podwieszanej, na drodze o nachyleniu od 4 do 12 stopni.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał wstrzymać prowadzenie ręcznego transportu sprzętu przeciwpożarowego na wózku po jezdni szynowej kolejki podwieszanej w chodniku wentylacyjnym 1a i dowierzchni wentylacyjnej równoległej w pokładzie 402 na poziomie 830 m, tj. w wyrobiskach o nachyleniu przekraczającym 4º.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry