5.05.2009.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 8.05.2009 r.


I N F O R M A C J A Nr 29/2009/EW

o wypadku zbiorowym (2 wypadki lekkie), zaistniałym w dniu 5.05.2009 r., o godzinie 2015, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, rejon Rudna Zachodnia, któremu ulegli: górnik-operator samojezdnych maszyn górniczych przodkowych, lat 38, pracujący w górnictwie 4 lata i mechanik - pracownik serwisu DFM „Zanam-Legmet” Sp. z o.o. lat 31, pracujący w górnictwie 5 lat.

Do wypadku doszło w rejonie kanału remontowego nr 2, zlokalizowanego w komorze oddziału eksploatacji maszyn dołowych C-17, przy chodniku T-145a, na poziomie 1100 m, w odległości ok. 4300 m od szybu R-IX.

W dniu 5.05.2009 r. na zmianie III WSP, trwającej od 1800 do 130 dnia następnego, podczas obsługi zmianowej ładowarki typu LKP-1601A nr zakładowy 64, wykonywanej przez operatora i pracownika serwisu DFM „Zanam-Legmet” Sp. z o.o., przy sprawdzaniu ciśnienia powietrza w prawym kole ciągnika ładowarki (strona przeciwna do kabiny operatora) nastąpiło rozerwanie poszycia bocznego opony na długości około 0,8 m, w miejscu jej wcześniejszej naprawy. Koło było zamontowane na ładowarce w taki sposób, iż miejsce, w którym nastąpiło rozerwanie znajdowało się od strony ramy ciągnika ładowarki – w miejscu niewidocznym dla wykonujących przegląd. Na kole zamontowana była opona bezdętkowa rozmiaru 29,5 x R25 produkcji firmy Goodyear. Powstały podczas rozerwania podmuch powietrza spowodował u poszkodowanych urazy rogówki i spojówki obu oczu, skóry twarzy i przedramienia, wywołane licznymi ciałami obcymi.

O godz. 2015 osoba dozoru, prowadząca zmianę w komorze oddziału eksploatacji maszyn dołowych C-17 poinformowała dyspozytora o wypadku. Dyspozytor, po otrzymaniu meldunku o zdarzeniu, nakazał przewiezienie poszkodowanych pojazdem SWT-M pod szyb R-IX oraz doprowadzenie ich do punktu pomocy medycznej na szybie. O godz. 2042 poszkodowanym udzielono w punkcie pielęgniarskim pierwszej pomocy polegającej, między innymi, na przemyciu oczu. O godz. 2055 poszkodowani zostali przewiezieni karetką pogotowia na oddział okulistyczny szpitala Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie.

W szpitalu lekarz dyżurny stwierdził u poszkodowanych liczne ciała obce rogówki i spojówki obu oczu, skóry twarzy i przedramienia.

Przyczyną wypadku było uderzenie twarzy poszkodowanych ciałami obcymi, obecnymi w powietrzu wyrzuconym z rozerwanej opony.

Do wypadku przyczyniło się nieużywanie przez poszkodowanych okularów ochronnych.

Zalecenia organizacyjno – techniczne
Nie zachodziła potrzeba wydania decyzji dyrektora OUG.

Zasady i tryb wykonywania regeneracji oraz napraw opon będą przedmiotem szczegółowych analiz w trakcie badania okoliczności zaistniałego wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry